Vedelikkromatograafia-massispektromeetria (HPLC-MS) analüüsid erinevates maatriksites, metoodika väljatöötamine ja valideerimine.

02. november 2022

Massispektromeetrilise detekteerimisega vedelikkromatograafial baseeruvate analüüside läbiviimine erinevates proovimaatriksites, metoodikate väljatöötamine ja valideerimine.

Loe edasi...

Vedelikkromatograafilised (HPLC-DAD-FL) analüüsid erinevates maatriksites, metoodika väljatöötamine ja valideerimine

02. november 2022

Vedelikkromatograafial baseeruvate analüüside läbiviimine, metoodikate väljatöötamine ja valideerimine.

Loe edasi...

Ring- ja rohemajanduse toetamine ettevõtluses

14. september 2021

Ring- ja rohemajanduse kavade koostamise konsultatsioonid. Ettevõtete jäätmevoogude uurimine ja planeerimine ning keskkonna ja jäätmealase statistilise analüüsi teostamine.

Loe edasi...

Jätkusuutliku veekäitluse uuringute läbiviimine

14. september 2021

Rakendusuuringute ja analüüside läbiviimine.Teenus hõlmab: – joogi- ja reoveepuhastite töö hindamine ja eksperthinnangute koostamine- reoveepuhastusprotsesside energiaauditite koostamine- reoveepuhastite massibilansside koostamine- reoveepuhastite optimeerimine- reoveepuhastite reostuskoormuse …

Loe edasi...

Viiruse vabastamine proovist

11. september 2021

Inimestele ohtlike viiruse (ka SARS-CoV-2) isoleerimine erinevatest proovidest (sülg, veri, erinevad pinnad, õhuproovidest jne).

Loe edasi...

Molekulaarteaduste laborid

07. mai 2021

Molekulaarteaduste laboris tehakse nii maailmatasemel teadust kui eksperimentaalset uurimis- ja arendustööd. Erasektori huvi on molekulaarteaduste alase kompetentsi vastu pidevalt kasvanud. Selles laboris on koos Tallinna Ülikooliga oma kosmeetikatoodete sarja välja arendanud näiteks Berrichi, Turbliss …

Loe edasi...

Konsultatsioonid: ressursside väärindamine, looduskosmeetika toodete arendus

07. mai 2021

Kõrgetasemeline konsultatsiooniteenus (sealhulgas kosmeetikatoodete arendus ja toime, toidulisandid, probiootikumid, taimsed ekstraktid, biomasside ja loodustoormete väärindamine, (reklaam)tekstide ülevaatamine ja terminoloogia õige kasutuse kontroll, teaduslike ebakõlade tuvastamine videomaterjali …

Loe edasi...

Kasvuhoonegaaside (CO2, CH4, N2O) ning keskkonnaparameetrite mõõtmine erinevates ökosüsteemides portatiivse mõõtejaamaga

08. detsember 2020

Kasvuhoonegaaside (CO2, CH4, N2O) voogude ning keskkonnaparameetrite mõõtmine portatiivsete seadmetega

Loe edasi...

Euroopa Sotsiaaluuring andmekogu kasutamise võimaluste konsultatsioon

01. oktoober 2020

Euroopa Sotsiaaluuring (ESS) on 30 riigi ühistööna tekkiv rahvusvaheline teaduslik andmekogu, mis võimaldab analüüsida ühiskondade arengu, keskkonna, inimeste hoiakute ning käitumise vahelisi seoseid. Seaduspärasused ühiskondade arengus selguvad pikaajaliste aegridade analüüsil. ESS andmeid …

Loe edasi...

Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse alased teenused

14. juuni 2020

Keskkonna-alaste eksperthinnangute koostamineMaastikuhoolduskavade koostamineMaastikuväärtuste hindamineMaastike ja looduskeskkonna keskkonnamõju hinnangudKaitse- ja hoiualade kaitse-eeskirjade ja kaitsekorralduskavade koostamine ja/või konsulteerimineStrateegiline keskkonnamõjude hindamineKaasamisplaani …

Loe edasi...
Cookie settings