Geneetilised ekspertiisid kalade ja vähkide liigilise kuuluvuse ja/või päritoluveekogu määramiseks

15. veebruar 2024

Teostame geneetilisi analüüse kalade ja vähkide liigilise kuuluvuse määramiseks DNA järjestuste põhjal ning valitud kala- ja vähiliikide päritoluveekogu määramiseks DNA mikrosatelliitmarkerite genotüüpide põhjal

Loe edasi...

Analysis and expertise of the politics and institutional affairs

11. november 2022

The service provides a theoretically and historically grounded, multi-disciplinary analysis of Europe as a cultural, political and social space. It will explore the meaning and limits of Europe, the relationship between civil society and the European state, the cosmopolitical horizon of European union, …

Loe edasi...

Means and methods of modern warfare

06. jaanuar 2022

Tutvustav koolituskursus teatud relvade (tavarelvad ja massihävitusrelvad) kasutamise keeldude ja piirangute trendidest.

Loe edasi...

Euroopa Sotsiaaluuring andmekogu kasutamise võimaluste konsultatsioon

01. oktoober 2020

Euroopa Sotsiaaluuring (ESS) on 30 riigi ühistööna tekkiv rahvusvaheline teaduslik andmekogu, mis võimaldab analüüsida ühiskondade arengu, keskkonna, inimeste hoiakute ning käitumise vahelisi seoseid. Seaduspärasused ühiskondade arengus selguvad pikaajaliste aegridade analüüsil. ESS andmeid …

Loe edasi...

e-Governance and Innovation: Best Practices from the Lead Countries

10. aprill 2018

Usually (and rightly), the leading countries in e-Governance are said to be South Korea, Singapore, and Estonia. This focused training module will introduce you to what these countries really do today, how they are doing it, how they got there, and where they are doing. Trainers have extensive experience …

Loe edasi...

Lihashaiguste patomorfoloogiline diagnostika

17. mai 2017

Komplekssed patomorfodiagnostilised uuringud erinevate lihashaigustega patsientidel.

Loe edasi...

Teadusarvutused, pilveteenus

17. mai 2017

TÜ Teadusarvutuste keskus on TÜ konsortsium mille ülesandeks on pakkuda teadusarvutusi ja salvestuspinda Tartu Ülikoolile ja teistele Eesti TA asutustele. Keskuses on 200 serverit, kokku 6000 tuumaga ja 5PB salvestuspinda. Pakume ka abi kasutajate rakenduste optimeerimisel. Ligipääs järjekorrasüsteemi …

Loe edasi...

Sotsiaalse mõju hindamine

17. mai 2017

Pakume konsultatsiooni teie teenuste ja toodete sotsiaalse väärtuse mõõtmisel. Vajadus selle mõõtmise järele ei ole piiratud ühegi sektoriga – ettevõtjad peavad tõestama investoritele oma investeeringute väärtust ja hindama teenuste innovatsiooni mõju rahastajatele, partneritele ja klientidele.

Loe edasi...

Ettevõtete konsulteerimine ja koolitamine/ettevalmistus Aasia turgude ja ühiskonna teemadel

17. mai 2017

Tallinna Ülikooli Aasia uuringute suund koostöös Aasia Uuringute Kojaga Eestis (AUKE) pakuvad Aasia riikidest huvitatud ettevõtjatele, kodanikuühiskonna organisatsioonidele, avalikule sektorile ning teadlastele tuge Aasia-alasel ettevalmistusel. Pakume ettevõtetele ja teistele organisatsioonidele …

Loe edasi...

Arendus- ja koolitusteenused terviklahendusena ettevõtetele

17. mai 2017

Tallinna Ülikool on suunanud õppe- ja teadustegevuse ressursid viide fookusvaldkonda, et saavutada kooskõla ühiskonna ja majanduse vajadustega. Need on haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine. Ettevõtete …

Loe edasi...
Cookie settings