Inseneripedagoogika ja STEM valdkonna didaktika täienduskoolitus ning õpitoad

15. november 2022

Inseneripedagoogika ja STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)valdkonna didaktika täienduskoolitus ning õpitoad valdkonna õppeainete mõjusaks õpetamiseks. Täienduskoolitust pakume rahvusvaheliselt akrediteeritud õppekava alusel “STEM valdkonna õppeainete mõjus õpetamine” (35 EAP)(www.igip.org).Õppekava …

Loe edasi...

Töötajate heaolu uuringud ja nõustamine

14. september 2021

Töö efektiivsust aitab suurendada töötajate tugev vaimne tervis ja üldine heaolu. Viime läbi uuringuid, mis kaardistavad ja aitavad jälgida tööandjaid huvitavaid näitajaid nii ajas kui gruppide lõikes. Kogutud andmeid analüüsides ja akadeemilisele teadmisele tuginedes saame anda organisatsioonidele …

Loe edasi...

Innovatiivsete sotsiaal- ja heaoluteenuste katsetamine, virtuaalreaalsuse lahendused

14. september 2021

Erinevate sotsiaal- ja heaoluteenuste testimine enne juurutamist, nutiseadmete ja abivahendite katsetamine ja kombineerimine, simulatsiooni- ja virtuaalreaalsuse lahendused sotsiaaltöös.

Loe edasi...

Kroonilisi haigusi põdevate laste vanemate kogemuste, vajaduste ning toimetulekustrateegiate kaardistamine

11. august 2021

Sageli on tervishoiuteenused patsiendikesksed ning vajaka jääb perekesksusest, kus lastevanemate vajadused ning toimetulek lapse haigusega jäävad tahaplaanile. Uurimismeetodina kasutatakse lastevanemate kogemuste ja vajaduste kirjeldamiseks poolstruktureeritud intervjuud ning toimetulekustrateegiate …

Loe edasi...

Eesti hariduse edulugude tutvustused

28. jaanuar 2021

Eesti haridussüsteemi edukus ja innovaatilisus on maailmas laialdaselt tuntud. Soovid teada saada, mis on selle edu taga? Või soovid lähemalt kuulda mõnest konkreetsest eduloost õpetajakoolituse, kaasava hariduse korralduse, noorsootöö korralduse vm hariduse alavaldkonnas? Pakume valmislahendustena …

Loe edasi...

Õppeasutuse arengu monitoorimine

28. jaanuar 2021

Pakume koolidele ja lasteaedadele (sh erasektoris) monitoorimise lahendust – KOOLIUURING/ LASTEAIAUURING. Uuringutes kasutatakse rahvusvaheliselt välja töötatud ja Eestis kontrollitud mõõtmisvahendeid, mille abil:1) kaardistatakse õppeasutuse tänane olukord: organisatsioonikultuuri tüüp, õpetajate …

Loe edasi...

Kutse taotlemisega seotud konsultatsioon ja arengumapi koostamine

17. detsember 2020

Kutse taotlemise refleksioonioskuste arendamise ja arengumapi/portfoolio koostamise praktilised töötoad. Tallinna Ülikooli elukestva ja mitteformaalõppe valdkonna eksperdid nõustavad kutse taotlejaid, kuidas omandatud kogemusi kirjeldada, mõtestada ja analüüsida ning kuidas arengumappi kokku …

Loe edasi...

Teadlik kutse taotlemine

28. oktoober 2019

See teenus pakub kutse taotlemise refleksioonioskuste arendamise ja arengumapi koostamise praktilisi töötubasid. Tallinna Ülikooli elukestva ja mitteformaalõppe valdkonna eksperdid nõustavad kutse taotlejaid, kuidas omandatud kogemusi kirjeldada, mõtestada ja analüüsida ning kuidas arengumappi …

Loe edasi...

Muudatuse juhtimine organisatsioonides

16. jaanuar 2019

Arendusprogramm, mis toetab organisatsioone muutuste elluviimise perioodil. Arendusprogrammil on kaks fookust: (1) muutuse juhtimine koostöiselt, mis tähendab erinevate koosloome ja innovatsioonitehnikate arendamist, rakendamist ja hindamist; (2) muutuse juhtimine tõenduspõhiselt, mis tähendab erinevate …

Loe edasi...

Adaptiivsed planeerimisalgoritmid e-õppe pakkujatele

22. detsember 2017

Õppimise edukust veebikeskkonnas (nt keele, matemaatika vms e-õppe kontekstis) on võimalik parendada, kasutades selleks algoritme, mis esitavad sisu ja küsimusi vastavalt konkreetse õppija õppimiskiirusele. Pakume võimalust töötada välja selliseid algoritme koostöös e-õppega tegelevate ettevõtetega.

Loe edasi...
Cookie settings