Budistlik majandusteadus

10. aprill 2018

Budistliku majandusteaduse töötuba.

Loe edasi...

Strateegiapraktikate teadus-konsultatsiooniprojekt

23. veebruar 2018

Projekti raames uuritakse, kuidas ettevõtted strateegiaprotsessi läbi viivad: kuidas on ettevõtte strateegia loomise ja elluviimise protsess tegevustasandil organiseeritud. Otsitakse vastust küsimusele, millised strateegiaprotsessi tegevuspraktikad annavad häid tulemusi ning millised pigem takistavad …

Loe edasi...

Looduse, tehnika ja ühiskonna uurimine, milles seisneb erinevus?

23. veebruar 2018

Koolitus annab ülevaate looduse, tehnika ja ühiskonna teadusliku uurimise metodoloogiast, rõhutades nii ühisosa kui erinevusi. Nimetatud valdkondade sisulise eripära tundmine võimaldab nii uurijal kui pedagoogil keskenduda olulistele küsimustele nii uute teadmiste saamise kui ka õpetamise osas …

Loe edasi...

Toodete vastavushindamise valdkonna ning turujärelevalve läbiviimiseks vajaliku katsebaasi täiendamise vajaduse määratlemine ja selle arendamine

21. veebruar 2018

Teostada uuring ja teha kindlaks uue lähenemisviisi direktiivide vastavushindamisprotseduuridest ja harmoneeritud standarditest, muudest asjakohastest õigusaktidest ja standarditest ning teistest nõuetest tulenevate toote vastavushindamiseks ning turujärelevalveks vajaliku katsebaasi täiendamine …

Loe edasi...

Töökeskkonna riskianalüüside läbiviimine

21. veebruar 2018

Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ettevõtetes ja asutustes vastavalt TTÜ Ärikorralduse Instituudi Ergonoomialabori nõuetele. TTÜ Ärikorralduse Instituudi Ergonoomialaboril on Tervishoiuameti litsents nr 0003 tööhügieeniku ja ergonoomi teenuste osutamiseks.

Loe edasi...

Eesti geokogude infosüsteem SARV

17. juuli 2017

TTÜ Geoloogia Instituudis välja töötatud geoloogiliste kollektsioonide ja seotud andmete haldamise infosüsteem, mis on kasutusel kõigis Eesti suuremates vastavaid kollektsioone omavates asutustes. Süsteem koosneb erinevatest tarkvarakomponentidest (MySQL server, veebipõhised ja MS Access kasutajaliidesed …

Loe edasi...

Ürglooduse Objektid Ekraanil: kiviobjektid

17. juuli 2017

Valmis interaktiivne CD

Loe edasi...

Mass spectrometry based services

17. mai 2017

Mass spectrometry and liquid chromatography/mass spectrometry based services such as measuring exact mass, separating complex mixtures and identifying components etc. Mass spectrometer: LTQ Orbitrap (Thermo Electron) HPLC: Agilent 1200 series nano-LC

Loe edasi...

Mass-spektromeetria alased teenused

17. mai 2017

Mass-spektromeetria ja vedelikkromatograafia/mass-spektromeetria alased analüüsid, a la täppismassi mõõtmine, kompleksete segude lahutamine ja komponentide identifitseerimine mass-spektromeetriliselt jne. Mass-spektromeeter: LTQ Orbitrap (Thermo Electron) HPLC: Agilent 1200 series nano-LC

Loe edasi...

Geometridae in Karsholt O. & Nieukerken E.J.van (eds.) Fauna Europaea: Lepidoptera, moths.

17. mai 2017

Avalik andmebaas, milles on antud kõikide Euroopas esinevate vaksiklaste liikide süstemaatiline nimestik ja nende geograafiline levik riikide lõikes

Loe edasi...
Cookie settings