IMO liikuvusteenus

14. detsember 2020

IMO liikuvusteenuse välja arendamine on mõeldud transpordi paremaks planeerimiseks nii riigi tasandil tervikuna, regioonides kui ka linnades ja nende mõjualadel. Liikuvusteenus sisaldab erinevaid liikumisviise, alusandmete korjet, analüüsi kui ka liiklusvoogude prognoosimist.

Loe edasi...

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogilised kollektsioonid ja andmeteenused

14. detsember 2020

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogilised kollektsioonid ja andmeteenused osutavad füüsiliste säilikute kohapeal kasutamise ja laenutamise ning erinevate andmete säilitamise ja kättesaadavaks tegemisega seotuid teenuseid. Teenuste kasutajateks on teadlased, erasektor, loodushuvilised jt sihtrühmad …

Loe edasi...

Kasvuhoonegaaside (CO2, CH4, N2O) ning keskkonnaparameetrite mõõtmine erinevates ökosüsteemides portatiivse mõõtejaamaga

08. detsember 2020

Kasvuhoonegaaside (CO2, CH4, N2O) voogude ning keskkonnaparameetrite mõõtmine portatiivsete seadmetega

Loe edasi...

Kliimamuutuste ja aineringe uuringute läbiviimine metsaökosüsteemi mõõtejaamas

08. detsember 2020

Soontaga metsaökosüsteemi mõõtejaam pakub pikaajalisi mõõtmistulemusi (vt seadmete nimekirja) aastast 2012:- CO2 ja H2O turbulentse kovariatsiooni meetodil (10Hz) saadud mõõtmistulemusi- Manuaalse kambriga mõõdetud kasvuhoonegaaside (CO2, CH4 ja N2O) voogude andmeid- Erinevate meteoroloogiliste …

Loe edasi...

Ilmaandmete analüüs

02. detsember 2020

Pakume ilmaandmete alast kompetentsi nii riigiasutustele kui ka eraettevõtetele. Ilmatundliku tootmise ja teenuste tarvis koostame oluliste ilmaparameetrite analüüsi, kasutades selleks mõõtmis- või ilmamudeli andmeid sõltuvalt konkreetse rakenduse vajadustest. Meil on võimekus töödelda arvutusklastris …

Loe edasi...

Tuleviku kliima analüüs

02. detsember 2020

Pakume tuleviku kliima projektsioonide alast kompetentsi nii riigiasutustele kui ka eraettevõtetele. Muutuva kliima tingimustes on kliima prognooside andmeid ja nende teaduslikku analüüsi vaja väga erinevates sektorites: põllumajanduses, ehituses, energeetikas ja infrastruktuuri planeerimisel üldisemalt.Meil …

Loe edasi...

Ekstreemsete sademete analüüs

02. detsember 2020

Pakume infot sademete ekstreemumite kohta nii riigiasutustele kui ka eraettevõtetele. Ekstreemsete sademete infot on meilt küsitud näiteks äravoolude arvutuste ja põllumajandusrakenduste tarbeks.Oleme ekstreemsete sademete esinemist teaduslikult analüüsinud in situ ilmajaamade andmete põhjal.

Loe edasi...

Euroopa Sotsiaaluuring andmekogu kasutamise võimaluste konsultatsioon

01. oktoober 2020

Euroopa Sotsiaaluuring (ESS) on 30 riigi ühistööna tekkiv rahvusvaheline teaduslik andmekogu, mis võimaldab analüüsida ühiskondade arengu, keskkonna, inimeste hoiakute ning käitumise vahelisi seoseid. Seaduspärasused ühiskondade arengus selguvad pikaajaliste aegridade analüüsil. ESS andmeid …

Loe edasi...

Strateegiapraktikate teadus-konsultatsiooniprojekt

23. veebruar 2018

Projekti raames uuritakse, kuidas ettevõtted strateegiaprotsessi läbi viivad: kuidas on ettevõtte strateegia loomise ja elluviimise protsess tegevustasandil organiseeritud. Otsitakse vastust küsimusele, millised strateegiaprotsessi tegevuspraktikad annavad häid tulemusi ning millised pigem takistavad …

Loe edasi...

Toodete vastavushindamise valdkonna ning turujärelevalve läbiviimiseks vajaliku katsebaasi täiendamise vajaduse määratlemine ja selle arendamine

21. veebruar 2018

Teostada uuring ja teha kindlaks uue lähenemisviisi direktiivide vastavushindamisprotseduuridest ja harmoneeritud standarditest, muudest asjakohastest õigusaktidest ja standarditest ning teistest nõuetest tulenevate toote vastavushindamiseks ning turujärelevalveks vajaliku katsebaasi täiendamine …

Loe edasi...
Cookie settings