Põhielementide määrang sulatatud preparaadist (XRF)

07. veebruar 2023

Põhielementide määrang sulatatud preparaadist (X-ray fluorescence). GEOKEEMIA JA MINERALOOGIA LABOR

Loe edasi...

Inimeste ja välitöövarustuse transport (ekspertiisiteenuse juurde)

08. veebruar 2023

Inimeste ja välitöövarustuse transport. Geoloogia instituudi konsultatsiooni või ekspertiisiteenuse juurde.

Loe edasi...

Geoloogia instituudi konsultatsioon, ekspertiis jms

08. veebruar 2023

Konsultatsioonid, ekspertiisid jms tööd.

Loe edasi...

Õppeprogramm, töötuba, ekskursioon

08. veebruar 2023

Püsiekspositsioon „Puuraugud ja puursüdamikud“ tutvustab puurimistehnoloogiaid maapõue uurimiseks ja kasutamiseks, Särghaual hoiustatavaid puursüdamikke ning Eesti maapõue ehitust ja kujunemislugu.Ekspositsiooni interaktiivne osa ja õppefilm. Interaktiivne osa käsitleb teemasid nagu “Maailma …

Loe edasi...

Paleontoloogiline ekspertiis, fossiilide määramine

08. veebruar 2023

Paleontoloogiline ekspertiis, fossiilide määramine.

Loe edasi...

Settekivimite makro- ja mikroskoopiline iseloomustamine, läbilõigete kirjeldamine ja stratigraafiline interpreteerimine

08. veebruar 2023

Settekivimite makro- ja mikroskoopiline iseloomustamine, läbilõigete kirjeldamine ja stratigraafiline interpreteerimine.

Loe edasi...

Mikropaleontoloogiline analüüs

08. veebruar 2023

Mikropaleontoloogiline analüüs.

Loe edasi...

Setete dateerimine lendtuhaosakeste meetodil

08. veebruar 2023

Setete dateerimine lendtuhaosakeste meetodil.

Loe edasi...

Taimsete makrojäänuste analüüs

08. veebruar 2023

Taimsete makrojäänuste analüüs.

Loe edasi...

Setete õietolmuanalüüs

08. veebruar 2023

Setete õietolmuanalüüs.

Loe edasi...
Cookie settings