Botaanilised ekspertiisid ja looduskaitsealased koolitused

25. märts 2024

Loe edasi...

Loodusturismi objektide kaardistamine ja monitooring

25. märts 2024

Loodusturismi edukaks arenguks on vaja turismipiirkonnas paiknevatest ressurssidest ja objektidest täpset ning pidevat ülevaadet. Planeerimisotsusteks on oluline mõista seoseid klienditeekonna ja loodusturismi objektide vahel ning hinnata olemasoleva ja planeeritava toetava taristu sobivust, mis lähtub …

Loe edasi...

Puhkealade ja avaliku linnaruumi ligipääsetavuse auditeerimine

01. aprill 2024

Paljudes avalikes ruumides alates linnaparkidest ja lõpetades metsadega on probleeme ligipääsetavusega inimestele, kellel on erivajadused. Meil on selles valdkonnas rahvusvahelised kogemused. Teenused hõlmavad järgmist: • Uurime ja hindame erinevate rühmade ligipääsetavust eri tüüpi piirkondades …

Loe edasi...

Kivimimassiivide stabiilsuse alased eksperthinnangud

03. aprill 2024

Kivimimassiivide stabiilsuse alased eksperthinnangud.

Loe edasi...

Käsi-XRF kiirülevaatus

03. aprill 2024

Käsi-XRF-spektromeeter võimaldab teha kiiret esmast ülevaadet materjali elementkoostises.

Loe edasi...

Visuaalse ja maastikumõju hindamine maastikusimulaatori abil

03. aprill 2024

Igapäevased ja silmapaistvad maastikud, milles me elame, loovad taustsüsteemi meie tegevusele ning moodustavad osa igaühe identiteedist. Seepärast läheb paljudele inimestele korda, kuidas kavandatud uued objektid välja paistma hakkavad ning milline on nende ehitiste mõju maastiku toimimisele.

Loe edasi...

Säästike sadeveesüsteemide planeerimine ja kujundamine

03. aprill 2024

Keskendume nõudlusel põhinevatele uuringutele, et töötada välja kestlikud, robustsed ja paindlikud sadevee käitlemise lahendused, mis on suunatud uusarendustele ja moderniseeritavatele linnaruumidele, kasutades lõimitud ja transdistsiplinaarset lähenemist. Tuginedes kogemustele linna kestlike …

Loe edasi...

Maastikukarakteri hindamine (vastavalt Euroopa Nõukogu Maastikukonventsiooni (ELC) põhimõtetele)

03. aprill 2024

Oma maastikulise ressursi kirjeldamine ja maastikukarakteri hindamine on üks peamisi lähtekohti ELC põhimõtete rakendamisel. Meil on pikaajaline kogemus maastikukarakteri hindamisel nii kohaliku omavalitsuse kui regionaalsel tasandil. Seetõttu pakume: • maastikutüüpide kaardistamist ja kirjeldamist …

Loe edasi...

Metsamaastiku planeerimine ja kujundamine kohtades, kus metsa visuaalsed ja esteetilised omadused on olulised

03. aprill 2024

Tootmismetsade lageraielankide kujundamine on kujunemas tavapraktikaks Soomes, Suurbritannias ja mujal. Tuginedes eelnimetatud maade kogemusele ja Eesti metsamaastike iseärasustele, nõustame: • metsade raielankide kujundamisel; • suuremate metsaalade maastikuplaani koostamisel; • teedeäärsete …

Loe edasi...

Puhkealade strateegiline planeerimine ja puhkealade kujundamine

03. aprill 2024

Rekreatiivsete tegevuste (sh väliruumis pakutavate turismiteenuste) mitmekesistumisel ja muutumisel suureneb üha enam vajadus planeerida ja kujundada puhkealasid nii strateegiliselt kui ka koha tasandil. Nõustame: • puhkealade (sh väliruumis pakutavate turismiteenuste keskkonna) strateegilisel …

Loe edasi...
Cookie settings