Gümnaasiumi küberkaitse valikõppeaine digitaalne õppematerjal

02. märts 2022

Valikõppeaine „Küberkaitse“ eesmärgiks on anda õpilastele ettekujutus küberkaitse olemusest ja distsipliinidest ning võimaldada neil omandada algteadmised antud valdkonnas. Ainekavas sisalduva õppetegevuse kaudu omandatakse küberkaitse valdkonna üldised teadmised, mis kinnistatakse praktilise …

Loe edasi...

Raadioside kvaliteedi hindamine

24. jaanuar 2022

Raadioside kvaliteeti mõjutavad mitmed tegurid, alates ilmast kuni kaablisiseste kadudeni. Tugev sidekvaliteet on teenuste osutamisel äärmiselt suure kaaluga, tagamaks parima tulemuse. Raadioside kvaliteedi hindamise käigus läbitakse järgmised teemad:- antennide omavahelise ülekande mõõtmine;- …

Loe edasi...

Mikroskoopia platvorm taime kudedes toimuvate protsesside uurimiseks

10. jaanuar 2022

Zeiss Examiner D1 mikroskoobile installeeritud seadmed, mis võimaldavad luua mikroskopeeritava taime keskkonnas muutusi (muuta õhu niiskust, CO2 ja osooni kontsentratsiooni) ja uurida samal ajal taimekudedes ekspresseeritud spetsiifiiste fluorestseeruvate valkude abil erinevaid protsesse (Ca2+, pH, …

Loe edasi...

Keskkonnatingimuste mõju erinevate taimeliikide kasvule

10. jaanuar 2022

Percivali kasvukambrite platvorm võimaldab uurida keskkonnatingimuste (valguskiirguse intensiivsus, suhteline õhuniiskus, õhutemperatuur) mõju erinevate taimeliikide (Arabidopsis, teraviljad jm) kuivkaalule ja kasvukiirusele.

Loe edasi...

Odra genoomi täppismuutmine CRISPR-Cas9 abil

10. jaanuar 2022

Loe edasi...

Drooniga RGB ja multispektraalülesvõtted

10. jaanuar 2022

Pakume droonil RGB ja multispektraalkaameraga tehtud pilte ja videosid põllumajandusobjektidest. Ülesvõtetest on võimalik tellida ortomosaiikpilte ja erinevate indeksite analüüsi (nt NDVI).

Loe edasi...

Hingamismaskide aerosoolifiltreerimise võimekuse testimine

07. jaanuar 2022

Testitakse hingamismaskide aerosooli filtreerimise võimekust erinevas suuruses osakestele. Valikus on suuruste vahemik 10nm kuni 10 000nm.

Loe edasi...

Maskide ja muude tekstiilide õhuläbilaskvuse määramine

07. jaanuar 2022

Määrame maski või muu poorse kanga õhuläbilaskvust ehk rõhulangu.

Loe edasi...

Antioksüdantsuse (ORAC) määramine erinevates maatriksites fluorimeetriliselt

06. jaanuar 2022

Vesi- ja rasvlahustuvate antioksüdantide määramine Trolox ekvivalentides mees, taimses maatriksis, jookides ja toidulisandites

Loe edasi...

Raadiopaigaldiste hindamine

05. jaanuar 2022

Tagamaks raadioside pideva ja tugeva keskkonna on oluline teostada raadiopaigaldiste hindamine. Selleks, et seda kõige efektiivsemalt teha, peab läbi viima mitmeid mõõtmisi, et saaks paigaldiste kvaliteedis kindel olla. Lennuakadeemia sidelabor pakub mitmekülgseid võimalusi nende mõõtmiste teostamiseks.

Loe edasi...
Cookie settings