Visuaalse ja maastikumõju hindamine maastikusimulaatori abil

03. aprill 2024

Igapäevased ja silmapaistvad maastikud, milles me elame, loovad taustsüsteemi meie tegevusele ning moodustavad osa igaühe identiteedist. Seepärast läheb paljudele inimestele korda, kuidas kavandatud uued objektid välja paistma hakkavad ning milline on nende ehitiste mõju maastiku toimimisele.

Loe edasi...

Elamute tüpoloogia, plaanilised ja konstruktiivsed lahendused

16. aprill 2024

– Arhitektuursed ja konstruktiivsed lahendused. – Detailplaneeringute koostamine, energiamärgise arvutused.

Loe edasi...

3D-modelleerimine 2D piltide baasil, sh fotogramm-meetria

28. aprill 2023

3D mudeli ja punktipilve loomine 2D piltidest. Konsulteerime protsessi, koostame olemasolevatest piltidest mudeleid ja nõustame vajalike piltide tegemisel. Mudeli loomisel kasutatakse nt. OpenDroneMap, Colmap või Meshroom. Võimalus kasutada suure arvutusvõimsusega arvuteid. Saame töödelda massivseid …

Loe edasi...

Valgustuse ja valgusuuringute teostamine

14. september 2021

TTK valguslaboris on võimalik analüüsida ja katsetada erinevate valgustite töötamist, valgustuse kaugjuhtimist, KNX ja DALI lahendusi. Hinnata erinevate valgustugevuste, spektri mõju ja sobivust arhitektuurses lahenduses.

Loe edasi...

Arhitektuurne projekteerimine

14. september 2021

Arhitektuuri ja planeerimisega seotud projektide koostamine, materjalide analüüsimine ja võimalike variantlahenduste pakkumine. Üliõpilaste kaasamine projekteerimisse ja loovtöösse.

Loe edasi...

Õenduse ajaloo uurimine Eesti ühiskonna ja erinevate kultuuride kontekstis, fookusega nõukogude ajajärgul

11. august 2021

Nõukogudeaegsest õendust Eestis on küll uuritud, kuid olemasolevad uurimused on peamiselt kronoloogilised ja ülevaatlikud. Nõukogudeaegse haridusega õed on samaaegselt olnud ka uue ja kaasaegse õendushariduse välja töötajad ning alusepanijad kaasaegse õenduse põhimõtetele Eestis, mistõttu …

Loe edasi...

Laevade mudelkatsed ja meretehnoloogia testimine

02. aprill 2019

Laevade meresõiduomaduste määramine mudelkatsetega. Meretehnoloogia ja andurite katsetamine

Loe edasi...

Uuenduslike, multifunktsionaalsete hoone välispiirete elementide väljatöötamine ja nende teadmistepõhine tehasetootmise arendamine

23. veebruar 2018

Uuenduslike, multifunktsionaalsete hoone välispiirete elementide väljatöötamine ja nende teadmistepõhine tehasetootmise arendamine, mille tulemusel valmivad multifunktsionaalsed lahendused hoonete renoveerimiseks, moodullahenduste kasutamiseks ja tootmiseks automatiseeritud tootmisprotsessides.

Loe edasi...

Teostatavus- ja tasuvusuuringu koostamine ja läbiviimine põlevkivi kaevanduse ja põlevkivitöötlemise tehase rajamiseks Jordaanias

23. veebruar 2018

Ühe Jordaania maardla põlevkivi geoloogiline hinnang

Loe edasi...

Plastist komponentide projekteerimine ja valmistamine

23. veebruar 2018

Teostame keeruka geomeetriaga (geomeetria piirangud puuduvad) detailide või komponentide valmistust. Kasutusel on laserpaagutustehnoloogia (Selective Laser Sintering) ja 3D printimine, mille puhul füüsiline komponent (või liikuv koost) valmistatakse automaatselt 3D CAD mudelist (prototüüpide kiirvalmistus, …

Loe edasi...
Cookie settings