Teabehalduse korralduse analüüsimine ja konsultatsioonid

14. september 2021

Organisatsiooni teabehalduse korralduse analüüs. Teabehalduse korraldmise alusdokumentide ja juhendite koostamise alased konsultatsioonid.

Loe edasi...

Teeninduskvaliteedi uuringute läbiviimine

14. september 2021

Klienditeeninduse ja klientide rahulolu kaardistamine ning teenindukvaliteedi kontroll testostude ja Mystery Shopping põhimõtetel. Personaalne lähenemine ettevõtte teenindukvaliteedi hindamiseks – ettevõtte kontseptsioonist lähtuva uuringu kujundamine ja läbiviimine. Järelteenusena tuginedes …

Loe edasi...

Molekulaarteaduste laborid

07. mai 2021

Molekulaarteaduste laboris tehakse nii maailmatasemel teadust kui eksperimentaalset uurimis- ja arendustööd. Erasektori huvi on molekulaarteaduste alase kompetentsi vastu pidevalt kasvanud. Selles laboris on koos Tallinna Ülikooliga oma kosmeetikatoodete sarja välja arendanud näiteks Berrichi, Turbliss …

Loe edasi...

Konsultatsioonid: ressursside väärindamine, looduskosmeetika toodete arendus

07. mai 2021

Kõrgetasemeline konsultatsiooniteenus (sealhulgas kosmeetikatoodete arendus ja toime, toidulisandid, probiootikumid, taimsed ekstraktid, biomasside ja loodustoormete väärindamine, (reklaam)tekstide ülevaatamine ja terminoloogia õige kasutuse kontroll, teaduslike ebakõlade tuvastamine videomaterjali …

Loe edasi...

Digiteerimisteenuse osutamine Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus

27. jaanuar 2021

Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu digiteerimiskeskuse põhiteenus on teavikute digiteerimine, lisaks kasutuskoopiate arhiveerimine, säilituskoopiate pikaajaline säilitamine ning digitaalsete failide kättesaadavaks tegemine digitaalarhiivi kaudu. Teenust osutatakse robotskanneriga 4DigitalBooks …

Loe edasi...

Geoloogilised kollektsioonid ja andmeteenused

14. detsember 2020

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogilised kollektsioonid ja andmeteenused osutavad füüsiliste säilikute kohapeal kasutamise ja laenutamise ning erinevate andmete säilitamise ja kättesaadavaks tegemisega seotuid teenuseid. Teenuste kasutajateks on teadlased, erasektor, loodushuvilised jt sihtrühmad …

Loe edasi...

Digitaalsete keeleandmestike ja -vahendite register Meta-Share

10. detsember 2020

Digitaalsete keeleandmestike ja -kogude (laiemalt, keelt sisaldavate teadusandmestike) ja keele töötlemise vahendite meta-andmete registreerimine (Meta-Share kaudu, kaasa arvatud DataCite DOI omistamine) ja keeleressursside arhiveerimine repositooriumisse (Entu või Gitlab (koodi, ka dokkeri koodi …

Loe edasi...

Digitaalsete keeleandmestike ja -vahendite andmehaldus ja konsultatsioon

10. detsember 2020

Digitaalsete keeleandmestike ja -kogude (laiemalt, keelt sisaldavate teadusandmestike) ja keele töötlemise vahendite (teadus)andmete haldamise alane konsultatsioon ja juhised: a) ressursipakkujale: mida, miks, mis kujul oleks kõige mõistlikum registreerida ja talletada, mida tuleks tähele panna …

Loe edasi...

Ühtne ligipääs keeleandmestike sisule

10. detsember 2020

Ühtne ligipääs keeleandmestike sisule (korpuspäringusüsteemi Korp ja ühendatud sisuotsingu teenuse Raba kaudu) ja keeletöötlusvahenditele (Keeleliin):a) avatud, autentimata ligipääs sisule (kui ei ole piiratud ehk logimist ei nõuta)b) autentimist ja/või autoriseerimist nõudvale sisule ja …

Loe edasi...

Kliimakatsete läbiviimine taime kasvukambrites

30. november 2020

Eksperimentaalseteks mõõtmisteks on kasutatavad 2 kahepoolset kliimakambrit Percival AR-95-HIL (Percival Scientific). Kambrid on sobilikud nii rohttaimedele, põllukultuuridele kui noortele puudele (sh. seemikud). Kliimatingimustest on kambrites võimalik manipuleerida õhuniiskust, temperatuuri ja …

Loe edasi...
Cookie settings