Ring- ja rohemajanduse toetamine ettevõtluses

14. september 2021

Ring- ja rohemajanduse kavade koostamise konsultatsioonid. Ettevõtete jäätmevoogude uurimine ja planeerimine ning keskkonna ja jäätmealase statistilise analüüsi teostamine.

Loe edasi...

Jätkusuutliku veekäitluse uuringute läbiviimine

14. september 2021

Rakendusuuringute ja analüüside läbiviimine.Teenus hõlmab: – joogi- ja reoveepuhastite töö hindamine ja eksperthinnangute koostamine- reoveepuhastusprotsesside energiaauditite koostamine- reoveepuhastite massibilansside koostamine- reoveepuhastite optimeerimine- reoveepuhastite reostuskoormuse …

Loe edasi...

Viiruse vabastamine proovist

11. september 2021

Inimestele ohtlike viiruse (ka SARS-CoV-2) isoleerimine erinevatest proovidest (sülg, veri, erinevad pinnad, õhuproovidest jne).

Loe edasi...

Molekulaarteaduste laborid

07. mai 2021

Molekulaarteaduste laboris tehakse nii maailmatasemel teadust kui eksperimentaalset uurimis- ja arendustööd. Erasektori huvi on molekulaarteaduste alase kompetentsi vastu pidevalt kasvanud. Selles laboris on koos Tallinna Ülikooliga oma kosmeetikatoodete sarja välja arendanud näiteks Berrichi, Turbliss …

Loe edasi...

Konsultatsioonid: ressursside väärindamine, looduskosmeetika toodete arendus

07. mai 2021

Kõrgetasemeline konsultatsiooniteenus (sealhulgas kosmeetikatoodete arendus ja toime, toidulisandid, probiootikumid, taimsed ekstraktid, biomasside ja loodustoormete väärindamine, (reklaam)tekstide ülevaatamine ja terminoloogia õige kasutuse kontroll, teaduslike ebakõlade tuvastamine videomaterjali …

Loe edasi...

Apteegiteenuse arenguvõimaluste kaardistamine

27. jaanuar 2021

Apteekrite ja ühiskonna valmisoleku uurimine uute teenuste kasutusele võtmiseks. Üliõpilastööde käigus on uuritud Eesti apteekrite ja avalikkuse hoiakuid vaktsineerimisteenuse pakkumiseks apteegis ning apteekrite poolt. Andmete kogumiseks kasutatakse erinevaid meetodeid, sh ankeetküsitlus, intervjuud.

Loe edasi...

Mikroskoopia

27. jaanuar 2021

Ravimtaimede ja droogide mikroskoopia ning koostise uurimine – varasemalt on uuritud toimeainete sisaldust erinevates droogides ning pestitsiidide jääke ja raskmetalle ravimtaimede droogides.

Loe edasi...

Laboriteenused erinevate ainete tuvastamiseks

27. jaanuar 2021

Gaasikromatograafia, vedelikkromatograafia ja leek-aatom absorbtsioon spektrofotomeetria. Kasutatavad metoodikad põhinevad Euroopa Farmakopöal või konkreetse aine/komponendi/proovi analüüsi standardmetoodikal. Võimalik on analüüsida metalle ja mineraalaineid, identifitseerida tundmatuid aineid …

Loe edasi...

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogilised kollektsioonid ja andmeteenused

14. detsember 2020

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogilised kollektsioonid ja andmeteenused osutavad füüsiliste säilikute kohapeal kasutamise ja laenutamise ning erinevate andmete säilitamise ja kättesaadavaks tegemisega seotuid teenuseid. Teenuste kasutajateks on teadlased, erasektor, loodushuvilised jt sihtrühmad …

Loe edasi...

Kasvuhoonegaaside (CO2, CH4, N2O) ning keskkonnaparameetrite mõõtmine erinevates ökosüsteemides portatiivse mõõtejaamaga

08. detsember 2020

Kasvuhoonegaaside (CO2, CH4, N2O) voogude ning keskkonnaparameetrite mõõtmine portatiivsete seadmetega

Loe edasi...
Cookie settings