Andmehalduse teemalised koolitused

09. aprill 2024

ELIXIR pakub erinevaid andmehalduse teemalisi koolitusi. Koolituste ajakava on leitav https://elixir.ut.ee/training/upcoming/.

Loe edasi...

Koolitused eluteadlastele

09. aprill 2024

ELIXIR Eesti pakub erinevaid koolitusi, mis toetavad eluteaduste valdkonna teadlastel iseseisva andmeanalüüsi läbi viimist. Pakume järgnevaid kursuseid: Python ja R Studio algajatele, andmete visualiseerimine, algteadmised Linux/Unix-st, versioonikontroll Git-iga, Nextflow

Loe edasi...

Klassiekskursioon arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse õppelaborisse

07. detsember 2023

Pakume ekskursioone arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse õppelaborisse. Ekskursioonil tutvustame virtuaalreaalsust ja videomängude ning arvutigraafika õpet ülikoolis. Ekskursioon sobib 10-15-liikmelisele rühmale. Suurema rühma puhul soovitame teha rühm pooleks ning külastada samaaegselt teisi …

Loe edasi...

Äriprotsesside kaardistamine ja digitaliseerimise teekaardi koostamine

03. veebruar 2023

Abistame ettevõtte protsesside kaardistamisel, mõõdikute ülesehitamisel ja digitaliseerimise teekaardi loomisel.

Loe edasi...

Küberhügieeni kursus

15. november 2022

Välja on töötatud Küberhügieeni kursus. Kursus on mõeldud ilma IT alase hariduseta täiskasvanutele.

Loe edasi...

Gümnaasiumi küberkaitse valikõppeaine digitaalne õppematerjal

15. november 2022

Valikõppeaine „Küberkaitse“ eesmärgiks on anda õpilastele ettekujutus küberkaitse olemusest ja distsipliinidest ning võimaldada neil omandada algteadmised antud valdkonnas. Ainekavas sisalduva õppetegevuse kaudu omandatakse küberkaitse valdkonna üldised teadmised, mis kinnistatakse praktilise …

Loe edasi...

Gümnaasiumi küberkaitse valikõppeaine digitaalne õppematerjal

02. märts 2022

Valikõppeaine „Küberkaitse“ eesmärgiks on anda õpilastele ettekujutus küberkaitse olemusest ja distsipliinidest ning võimaldada neil omandada algteadmised antud valdkonnas. Ainekavas sisalduva õppetegevuse kaudu omandatakse küberkaitse valdkonna üldised teadmised, mis kinnistatakse praktilise …

Loe edasi...

Drooniga RGB ja multispektraalülesvõtted

10. jaanuar 2022

Pakume droonil RGB ja multispektraalkaameraga tehtud pilte ja videosid põllumajandusobjektidest. Ülesvõtetest on võimalik tellida ortomosaiikpilte ja erinevate indeksite analüüsi (nt NDVI).

Loe edasi...

Ehitusinfo modelleerimine

14. september 2021

Ehitusinfo modelleerimine ja visualiseerimine (BIM) toetub virtuaalreaalsuslabori tehnoloogiale, mis võimaldab ruumiliselt kuvada hooneid ja rajatisi. Ehitusinfo modelleerimine ja visualiseerimine toimub BIM CAVE keskkonnas (Computer Assisted Virtual Environment), milles on võimalik vaadelda mudeleid …

Loe edasi...

Tarneahela juhtimine ja digitaliseerimine

14. september 2021

Tarneahela juhtimise eesmärgiks on maksimeerida müüki lõpptarbijale, teiselt poolt minimeerida kulusid tarneahela lülides. Uuringute keskmes on tarneahela auditeerimine, optimeerimine ja digitaliseerimine ning ettevõtte logistikasüsteemide juhtimine.

Loe edasi...
Cookie settings