Äriprotsesside kaardistamine ja digitaliseerimise teekaardi koostamine

03. veebruar 2023

Abistame ettevõtte protsesside kaardistamisel, mõõdikute ülesehitamisel ja digitaliseerimise teekaardi loomisel.

Loe edasi...

Küberhügieeni kursus

15. november 2022

Välja on töötatud Küberhügieeni kursus. Kursus on mõeldud ilma IT alase hariduseta täiskasvanutele.

Loe edasi...

Gümnaasiumi küberkaitse valikõppeaine digitaalne õppematerjal

15. november 2022

Valikõppeaine „Küberkaitse“ eesmärgiks on anda õpilastele ettekujutus küberkaitse olemusest ja distsipliinidest ning võimaldada neil omandada algteadmised antud valdkonnas. Ainekavas sisalduva õppetegevuse kaudu omandatakse küberkaitse valdkonna üldised teadmised, mis kinnistatakse praktilise …

Loe edasi...

Gümnaasiumi küberkaitse valikõppeaine digitaalne õppematerjal

02. märts 2022

Valikõppeaine „Küberkaitse“ eesmärgiks on anda õpilastele ettekujutus küberkaitse olemusest ja distsipliinidest ning võimaldada neil omandada algteadmised antud valdkonnas. Ainekavas sisalduva õppetegevuse kaudu omandatakse küberkaitse valdkonna üldised teadmised, mis kinnistatakse praktilise …

Loe edasi...

Drooniga RGB ja multispektraalülesvõtted

10. jaanuar 2022

Pakume droonil RGB ja multispektraalkaameraga tehtud pilte ja videosid põllumajandusobjektidest. Ülesvõtetest on võimalik tellida ortomosaiikpilte ja erinevate indeksite analüüsi (nt NDVI).

Loe edasi...

Ehitusinfo modelleerimine

14. september 2021

Ehitusinfo modelleerimine ja visualiseerimine (BIM) toetub virtuaalreaalsuslabori tehnoloogiale, mis võimaldab ruumiliselt kuvada hooneid ja rajatisi. Ehitusinfo modelleerimine ja visualiseerimine toimub BIM CAVE keskkonnas (Computer Assisted Virtual Environment), milles on võimalik vaadelda mudeleid …

Loe edasi...

Tarneahela juhtimine ja digitaliseerimine

14. september 2021

Tarneahela juhtimise eesmärgiks on maksimeerida müüki lõpptarbijale, teiselt poolt minimeerida kulusid tarneahela lülides. Uuringute keskmes on tarneahela auditeerimine, optimeerimine ja digitaliseerimine ning ettevõtte logistikasüsteemide juhtimine.

Loe edasi...

Inimkeha ja tekstiilmaterjalide skanneerimine ja digitaliseerimine

14. september 2021

3D kehaskänneri abil on võimalik inimkeha skanneerida ja luua nö avatar, mida saab kasutada erinevates disaini ja lõikeprogrammides. Olemasolevate tekstiilmaterjalide skanneerimine ja digitaliseerimine koos omaduste määramisega.

Loe edasi...

Robotisüsteemide mudelite arendamine ja rakendamine

14. september 2021

Tööstus 4.0 temaatikaga seotud uudsete tehniliste lahenduste uurimine ja rakendusmeetodite väljatöötamine. Robotiseeritud töökohtade erinevate rakendusvõimaluste uuringud ja virtuaalsete mudelite/tehaste loomine. Uued lähenemisviisid robotite kasutamisele, erinevate tehnoloogiate sidumine uudsete …

Loe edasi...

Innovatiivsete sotsiaal- ja heaoluteenuste katsetamine, virtuaalreaalsuse lahendused

14. september 2021

Erinevate sotsiaal- ja heaoluteenuste testimine enne juurutamist, nutiseadmete ja abivahendite katsetamine ja kombineerimine, simulatsiooni- ja virtuaalreaalsuse lahendused sotsiaaltöös.

Loe edasi...
Cookie settings