Hingamismaskide aerosoolifiltreerimise võimekuse testimine

07. jaanuar 2022

Testitakse hingamismaskide aerosooli filtreerimise võimekust erinevas suuruses osakestele. Valikus on suuruste vahemik 10nm kuni 10 000nm.

Loe edasi...

Maskide ja muude tekstiilide õhuläbilaskvuse määramine

07. jaanuar 2022

Määrame maski või muu poorse kanga õhuläbilaskvust ehk rõhulangu.

Loe edasi...

Antioksüdantsuse (ORAC) määramine erinevates maatriksites fluorimeetriliselt

06. jaanuar 2022

Vesi- ja rasvlahustuvate antioksüdantide määramine Trolox ekvivalentides mees, taimses maatriksis, jookides ja toidulisandites

Loe edasi...

Raadiopaigaldiste hindamine

05. jaanuar 2022

Tagamaks raadioside pideva ja tugeva keskkonna on oluline teostada raadiopaigaldiste hindamine. Selleks, et seda kõige efektiivsemalt teha, peab läbi viima mitmeid mõõtmisi, et saaks paigaldiste kvaliteedis kindel olla. Lennuakadeemia sidelabor pakub mitmekülgseid võimalusi nende mõõtmiste teostamiseks.

Loe edasi...

Lennuliiklusteeninduse simulatsioonid

05. jaanuar 2022

Eesti Lennuakadeemia lennujuhtimise simulaatori visuaalne andmebaas sisaldab Tallinna, Luksemburgi, Tartu, Kuressaare, Kärdla, Pärnu ja Ämari lennuväljade kujutisi. Lennuliiklusteeninduse osakonnal on võimekus luua vastavalt tellija soovile ka uusi lennuväljade kujutisi ja keskkondi.Simulaatorikompleksi …

Loe edasi...

Lennunduskorralduse alased koolitused

05. jaanuar 2022

Lennunduskorralduse alased koolitused on mõeldud erinevate lennundusettevõtete töötajatele, kellel puudub varasem lennundusvaldkonna töökogemus ja/või lennundusalane haridus, lisaks lennundusvaldkonna algteadmistest huvitatud isikutele. Eesmärgiks on omandada arusaam valdkonna ülesehituse ja …

Loe edasi...

Antennide ja koaksiaalkaablite põhiparameetrite mõõtmine

05. jaanuar 2022

Antenni tüüp, mõõtmed ja ehitus sõltuvad saateks ja vastuvõtuks soovitavast raadiosageduse lainepikkusest ning antenni kasutamise eesmärgist, mistõttu on oluline osata läbi viia vastavate parameetrite mõõtmised. Antenni ja koaksiaalkaablite põhiparameetrite mõõtmine sisaldab:- antenni parima …

Loe edasi...

Ehitusfüüsikaliste uuringute läbiviimine

14. september 2021

Objektide ehitusfüüsikaliste uuringute teostamine sh välispiirete temperatuuri ja niiskusrežiimi mõõtmised, termografeerimine, välispiirete soojusfüüsikalised uuringud, välispiirete kahjustuste tekkepõhjuste uuringud ja ettepanekud likvideerimiseks, sisekliima uuringud. …

Loe edasi...

Teedeehituse alaste uuringute teostamine

14. september 2021

Teedeehituse alaste uuringute läbiviimine. Uuringud ja arendusteenused hõlmavad: – teedeehituses kasutatavate materjalide alased konsultatsioone;- katendite konstrueerimist ja dimensioonimist;- teedel esinevate defektide tekkepõhjuste tuvastamist ja sobivate remondimeetmete ettepanekuid;- bituumensideainete …

Loe edasi...

Sekundaarsete materjalide ja pinnaste kasutusvõimalused infra- ja maaehituses

14. september 2021

Sekundaarsete materjalide (nt paekivisõelmed, põlevkiviaheraine, põlevkivituhk jms) kasutamise uurimine teedeehituses. Eksperimentaalsete teesegude (põlevkivituhk+lisandid) koostamine, omaduste määramine ja katsetamine.

Loe edasi...
Cookie settings