Looduslike ehitusmaterjalide uurimine ja kasutamine ehituses

07. mai 2024

Loe edasi...

Loomahaiguste laboriuuringud, diagnostika ja tõrjeprogrammid

18. märts 2024

– Loomade nakkushaiguste epidemioloogilised uurimised, tõrjeprogrammide väljatöötamine ja rakendamine.- Loomade tuberkuloosi, paratuberkuloosi ja mükobakterioosi diagnostika ja molekulaarepidemioloogia.- Loomade pidamiskeskkonnast tulenevate tervise- ja heaoluriskide hindamine.- Looma patoloogiate …

Loe edasi...

Ehitusmaterjalide katsetamine

09. aprill 2024

– Materjalide füüsikalis-mehaanilised omadused: tõmbe-, surve-, painde-, väändetugevus jm. – Betooni ja kiudbetooni kahanemine. – Kiudbetooni tugevus- ja jäikusomadused. – Klaasplastarmatuuriga betooni omadused.

Loe edasi...

Ehituskonstruktsioonide ja ehituskonstruktsioonielementide katsetamine laboris ja objektidel

09. aprill 2024

– Raudbetoonist talad, paneelid, postid, õõnespaneelid. – Puidust talad, postid, sõrestikud. – Terasest talad, postid. – Komposiitmaterjalidest paneelid, sõrestikud, postid.

Loe edasi...

Jääkpingete määramine detailides

12. aprill 2024

– Jääkpinged detailide pinnakihis augumeetodil.

Loe edasi...

Hoonete ja põllumajandusehitiste mahulis-plaanilised ja konstruktiivsed lahendused

12. aprill 2024

– Põllumajandushoonete ja -rajatiste planeeringud lähtuvalt kavandatavast tehnoloogiast, arvestades tüpoloogiat. – Konstruktiivse lahenduse väljatöötamine koos tugevus- ja stabiilsusarvutustega uutele ja renoveeritavatele ehitistele.

Loe edasi...

Ehitiste tehnilise seisukorra hindamine, auditid ja renoveerimisettepanekud

07. mai 2024

– Hoonete ja konstruktsioonide ehitustehnilise seisukorra hindamine. – Ehituskonstruktsioonide füüsikalis-mehaaniliste omaduste hindamine mittepurustavate meetoditega.

Loe edasi...

Kanga mõõtmete pesemis- ja kuivatusjärgse muutuse määramine

23. august 2023

Kanga mõõtmete pesemis- ja kuivatusjärgse muutuse määramine. Standardi nimetus: Tekstiil. Mõõtmete pesemis- ja kuivatusjärgse muutuse määramine).

Loe edasi...

Antiviraalsete ja antibakteriaalsete omaduste testimine (katted, tekstiilid, filtrid; desinfitseerimislahused; desinfitseerimisseadmed).

02. november 2023

Antiviraalsete ja antibakteriaalsete omaduste testimine (katted, tekstiilid, filtrid; desinfitseerimislahused; desinfitseerimisseadmed).

Loe edasi...

Elavhõbedasisaldus vedelates ja tahketes proovides

07. november 2023

Elavhõbedasisaldus vedelates ja tahketes proovides

Loe edasi...
Cookie settings