Raadioside kvaliteedi hindamine

24. jaanuar 2022

Raadioside kvaliteeti mõjutavad mitmed tegurid, alates ilmast kuni kaablisiseste kadudeni. Tugev sidekvaliteet on teenuste osutamisel äärmiselt suure kaaluga, tagamaks parima tulemuse. Raadioside kvaliteedi hindamise käigus läbitakse järgmised teemad:- antennide omavahelise ülekande mõõtmine;- …

Loe edasi...

GNSS vastuvõtjate testimine

05. jaanuar 2022

GNSS-i simulatsioon võimaldab planeerida seadmetesse selle täpset positsioneerimist ja optimeerimist võimaldavat integratsiooni. Töötades välja erinevat tüüpi seadmeid, mis tuginevad satelliitsignaalidele, näiteks GPS-ile, peab tagama, et see suudaks töötada ilma tõrgeteta. Ükskõik, kas …

Loe edasi...

Raadiosaatja ja -vastuvõtja baasmõõtmised

05. jaanuar 2022

Raadiosaatja ja -vastuvõtja vahetavad raadiolainete abil edastatavat või edasikanduvat infot ja vastuvõtja annab sellele kasutamiseks vajaliku vormi (heli, pilt, analoog- või digitaalandmed). Mõõtmiste käigus viiakse läbi mitmeid praktilisi katseid, milleks kasutatakse näiteks ostsilloskoopi, …

Loe edasi...

Sidelabori kasutamine

05. jaanuar 2022

Eesti Lennuakadeemia sidelabor on varustatud tänapäevaste mõõteriistade ja infotehnoloogiliste seadmetega, mis võimaldavad läbi viia eksperimente ning mõõtmisi raadioside ja -navigatsiooni valdkonnas. Osa katsetehnikast on arvutiga juhitav – vastavalt seadistatud server võimaldab seadmeid juhtida …

Loe edasi...

Lennuliiklusteeninduse alased koolitused

05. jaanuar 2022

Koolitused hõlmavad endas lennuliikluse korralduse, lennundusmeteoroloogia ning pädevus-, täiend- ja tellimuskoolituste võimalusi läbi praktilise õppe. Õpingute käigus on võimalus kasutada Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse lähilennujuhtimise simulaatorit.Pakutavad koolitused: -lennuliikluse …

Loe edasi...

Lennundustehnika alased koolitused

05. jaanuar 2022

Viiakse läbi lennundustehnika alaseid koolitusi – EASA regulatsioonide koolitusi, lennuliikluse insener-tehnilise personali (ATSEP) koolitusi ja tellimuskoolituste tasemekoolitusi inseneridele. Võimalus omandada teadmisi ka raadioside mõõtmiste, inimteguri ja lennundustehnikat puudutava seadusandluse …

Loe edasi...

Metallide lõiketöötlemise ja mõõtmisteenuste osutamine

14. september 2021

Töötlemise tehnoloogia välja töötamine trei- ja freesimiskeskustele. Prototüüpide ja detailide väikeseeriate valmistamist ning detailide täppismõõdistamist. CNC trei- ja freespinkide seadistajate ja operaatorite konsultatsioon ja koolituste läbiviimist sh CAD/CAM täiendõpet.

Loe edasi...

Moetööstuse tootearendus

14. september 2021

Moetööstuse tootearendus valdkonda kuuluvad tarbijauuringud, lõigete konstrueerimine, lõigete/lekaalide digitaliseerimine, tehnilise paljunduse koostamine ja kangakulu arvestamine.

Loe edasi...

Robotisüsteemide mudelite arendamine ja rakendamine

14. september 2021

Tööstus 4.0 temaatikaga seotud uudsete tehniliste lahenduste uurimine ja rakendusmeetodite väljatöötamine. Robotiseeritud töökohtade erinevate rakendusvõimaluste uuringud ja virtuaalsete mudelite/tehaste loomine. Uued lähenemisviisid robotite kasutamisele ja erinevaid tehnoloogiaid sidumine …

Loe edasi...

Autotehnika alaste uuringute läbiviimine

14. september 2021

Autotehnikaalaste uuringute läbiviimine. Uuringud hõlmavad:- sõidukite veodünaamika katsemõõtmised veojõustendil – mootorsõidukite testimine ja rehvide omaduste määramine- sõiduki tehnilise ekspertiisi läbiviimine- mootorsõiduki projekteerimisalane nõustamine- sisepõlemismootorite modelleerimine …

Loe edasi...
Cookie settings