Karjääride rekultiveerimisel pinnavormide, taimkatte ja järelkasutuse kujundamine

03. aprill 2024

Eestis on palju kaevandustest (põlevkivi) ja karjääriviisilisest maavara ammutamisest (liiv/kruus ja paas) ning endistes karjäärides toimuvatest tegevustest (prügilad ja ehitusjäätmete ladustuskohad) mõjutatud alasid, mis vajavad kas taastamist või planeerimist ja projekteerimist, pidades silmas …

Loe edasi...

Nõustamine kultuuripärandiga maastike hoiul ja hooldamisel

03. aprill 2024

Kalmistud, ajaloolised linna- ja maapargid ning aiad, raudteejaamade aiad ja pargid, kooliaiad ja -pargid jne. ?

Loe edasi...

Kolhoosi- ja sovhoosiaja kultuurmaastike osade pärandiväärtuse hindamine

04. aprill 2024

Suur osa Eesti kultuurimaastikust on mõjutatud nõukogudeaegse kollektiivpõllumajanduse järelmitest, kus on nii ehitisi ja nende varemeid kui ka ajastule tüüpilisi asustusmustreid. Võime pakkuda järgmist: • Nõustame nende maastiku- ja asustustüüpide sisu ja väärtuse hindamismeetodite osas.

Loe edasi...

Pargi hoolduskava koostamine muinsus- ja/või looduskaitse alustele parkidele koos dendroloogilise inventeerimisega

04. aprill 2024

Pargi hoolduskava koostamine muinsus- ja/või looduskaitse alustele parkidele koos dendroloogilise inventeerimisega

Loe edasi...

Ehitusmaterjalide katsetamine

09. aprill 2024

– Materjalide füüsikalis-mehaanilised omadused: tõmbe-, surve-, painde-, väändetugevus jm. – Betooni ja kiudbetooni kahanemine. – Kiudbetooni tugevus- ja jäikusomadused. – Klaasplastarmatuuriga betooni omadused.

Loe edasi...

Ehituskonstruktsioonide ja ehituskonstruktsioonielementide katsetamine laboris ja objektidel

09. aprill 2024

– Raudbetoonist talad, paneelid, postid, õõnespaneelid. – Puidust talad, postid, sõrestikud. – Terasest talad, postid. – Komposiitmaterjalidest paneelid, sõrestikud, postid.

Loe edasi...

Söögi- ja raviseente kasvatamine

18. märts 2024

Kaasaegse labori kasutamine võimaldab pakkuda:• söögi- ja raviseente isoleerimist puhaskultuuri; • seeneliikide molekulaarset määramist;• söögi- ja raviseente kasvu ja viljumise hindamist;• seenekasvatuse kui metsa kõrvalkasutuse nõustamist;• kodumaiste söögi- ja raviseente seenetüvede …

Loe edasi...

Jääkpingete määramine detailides

12. aprill 2024

– Jääkpinged detailide pinnakihis augumeetodil.

Loe edasi...

Loodusturismi objektide kaardistamine ja monitooring

25. märts 2024

Loodusturismi edukaks arenguks on vaja turismipiirkonnas paiknevatest ressurssidest ja objektidest täpset ning pidevat ülevaadet. Planeerimisotsusteks on oluline mõista seoseid klienditeekonna ja loodusturismi objektide vahel ning hinnata olemasoleva ja planeeritava toetava taristu sobivust, mis lähtub …

Loe edasi...

Hoonete ja põllumajandusehitiste mahulis-plaanilised ja konstruktiivsed lahendused

12. aprill 2024

– Põllumajandushoonete ja -rajatiste planeeringud lähtuvalt kavandatavast tehnoloogiast, arvestades tüpoloogiat. – Konstruktiivse lahenduse väljatöötamine koos tugevus- ja stabiilsusarvutustega uutele ja renoveeritavatele ehitistele.

Loe edasi...
Cookie settings