Arvutusliku vedelikudünaamika konsultatsioon

28. aprill 2023

Pakume konsultatsioone arvutusliku vedelikudünaamika (CFD) valdkonnas. Kasutame avatud lähtekoodiga tarkvara, nt OpenFOAM ja SU2. Disainime ja viime läbi simulatsioone ja võrgusõltumatuse uuringuid. Teeme optimeerimisuuringuid, nt geomeetria jaoks.

Loe edasi...

Soojustusmaterjalide testimine

08. detsember 2022

Soojustusmaterjalide testimine. Veeauru läbilaskvus. Veeimavus. Näivtihedus. Mõõtmete püsivus. Mõõtmine. Täisnurksus. Tasasus.

Loe edasi...

Silikaattelliste testimine

09. detsember 2022

Silikaattelliste testimine. Külmakindlus.

Loe edasi...

Autoklaavitud poorbetoonist müüriblokkide testimine

09. detsember 2022

Autoklaavitud poorbetoonist müüriblokkide testimine. Veeauru läbilaskvus.

Loe edasi...

Betoonist äärekivide testimine

09. detsember 2022

Betoonist äärekivide testimine. Veeimavus. Külmakindlus. Kulumiskindlus. Mõõtmine.

Loe edasi...

Betoonist sillutisekivide testimine

09. detsember 2022

Betoonist sillutisekivide testimine. Lõhestustõmbetugevus. Veeimavus. Külmakindlus. Kulumiskindlus. Mõõtmine.

Loe edasi...

Betoonist sillutiseplaatide testimine

09. detsember 2022

Betoonist sillutiseplaatide testimine. Paindetugevus. Veeimavus. Külmakindlus. Kulumiskindlus. Mõõtmine.

Loe edasi...

Konstruktsiooni betooni testimine

09. detsember 2022

Konstruktsiooni betooni testimine. Survetugevus.

Loe edasi...

Müürikivide (v.a. looduslike kivide) testimine

09. detsember 2022

Müürikivide (v.a. looduslike kivide) testimine. Tihedus. Niiskuse sisaldus. Veeimavus.

Loe edasi...

Betoonisegu testimine

09. detsember 2022

Betoonisegu testimine. Tihedus. Vajumiskatse. Õhusisaldus.

Loe edasi...
Cookie settings