Mikroskoopia platvorm taime kudedes toimuvate protsesside uurimiseks

10. jaanuar 2022

Zeiss Examiner D1 mikroskoobile installeeritud seadmed, mis võimaldavad luua mikroskopeeritava taime keskkonnas muutusi (muuta õhu niiskust, CO2 ja osooni kontsentratsiooni) ja uurida samal ajal taimekudedes ekspresseeritud spetsiifiiste fluorestseeruvate valkude abil erinevaid protsesse (Ca2+, pH, …

Loe edasi...

Keskkonnatingimuste mõju erinevate taimeliikide kasvule

10. jaanuar 2022

Percivali kasvukambrite platvorm võimaldab uurida keskkonnatingimuste (valguskiirguse intensiivsus, suhteline õhuniiskus, õhutemperatuur) mõju erinevate taimeliikide (Arabidopsis, teraviljad jm) kuivkaalule ja kasvukiirusele.

Loe edasi...

Odra genoomi täppismuutmine CRISPR-Cas9 abil

10. jaanuar 2022

Loe edasi...

Drooniga RGB ja multispektraalülesvõtted

10. jaanuar 2022

Pakume droonil RGB ja multispektraalkaameraga tehtud pilte ja videosid põllumajandusobjektidest. Ülesvõtetest on võimalik tellida ortomosaiikpilte ja erinevate indeksite analüüsi (nt NDVI).

Loe edasi...

Antioksüdantsuse (ORAC) määramine erinevates maatriksites fluorimeetriliselt

06. jaanuar 2022

Vesi- ja rasvlahustuvate antioksüdantide määramine Trolox ekvivalentides mees, taimses maatriksis, jookides ja toidulisandites

Loe edasi...

Laserskaneeriv konfokaalmikroskoop Zeiss LSM 900

06. jaanuar 2022

Laserskaneeriva konfokaalmikroskoobi Zeiss LSM 900 kasutamine taimede ja loomarakkude vaatamiseks ja pildistamiseks.

Loe edasi...

Taimegenoomi või taimeviiruse genoomi täppismuutmine kasutades CRISPR/Cas9 tehnoloogiat

14. oktoober 2021

Kasutades CRISPR/Cas9 tehnoloogiat võime taimegenoomi või taimeviiruse genoomi muuta, et uurida konkreetset geeni jah/või muuta mingit tunnust.

Loe edasi...

Taimede gaasivahetusaparaatuuri ehitamine

23. september 2021

Laboris kasutatavate mitmekambriliste gaasivahetussüsteemide ehitamine erinevate taimede mõõtmiseks, põllumõõtmisteks sobiva portatiivse gaasivahetusaparatuuri ehitamine. Täpsemad teenused ja hinnad on leitavad Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi taimediagnostika tuumiklabori hinnakirjast.

Loe edasi...

Huvipakkuva valgu transientne ekspresseerimine taimses süsteemis

23. september 2021

Huvipakkuva valgu vastavasse vektorisse kloneerimine ja tubakalehtedes ekspresserimine. Täpsemad teenused ja hinnad on leitavad Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi taimediagnostika tuumiklabori hinnakirjast.

Loe edasi...

Taimsete geenide ekspressioonimustrite bioinformaatiline analüüs

23. september 2021

Pakume toitainete, metaboliitide, vitamiinide hulka mõjutavate taimsete geenide/valkude bioinformaatilist ekspressioonanalüüsi ja nõustamist.

Loe edasi...
Cookie settings