Siseveekogude kaitse ja majandamine

14. märts 2024

– Veekogude ökoloogilise ja keskkonnaseisundi hinnangud.- Järvede tervendamine.- Vooluveekogude tervendamine.- Veekogude kaitsekorralduskavade koostamine ja ekspertiis.- Veekogude funktsioneerimishäirete analüüs.- Veekogude ökotoksikoloogia.- Siseveekogude kalavarude hindamine ja ettepanekud optimaalseks …

Loe edasi...

Karjääride rekultiveerimisel pinnavormide, taimkatte ja järelkasutuse kujundamine

03. aprill 2024

Eestis on palju kaevandustest (põlevkivi) ja karjääriviisilisest maavara ammutamisest (liiv/kruus ja paas) ning endistes karjäärides toimuvatest tegevustest (prügilad ja ehitusjäätmete ladustuskohad) mõjutatud alasid, mis vajavad kas taastamist või planeerimist ja projekteerimist, pidades silmas …

Loe edasi...

Koolitused eluteadlastele

09. aprill 2024

ELIXIR Eesti pakub erinevaid koolitusi, mis toetavad eluteaduste valdkonna teadlastel iseseisva andmeanalüüsi läbi viimist. Pakume järgnevaid kursuseid: Python ja R Studio algajatele, andmete visualiseerimine, algteadmised Linux/Unix-st, versioonikontroll Git-iga, Nextflow

Loe edasi...

Linnaruumi kestlikkus (vastupidavus), rahvatervise ja heaolu mõjutused linnaruumist, ökosüsteemi teenused, kestliku linnaruumi planeerimine

04. aprill 2024

Linnaruumi kestlikkus (vastupidavus), rahvatervise ja heaolu mõjutused linnaruumist, ökosüsteemi teenused, kestliku linnaruumi planeerimine

Loe edasi...

Taimede kohanemine kliimamuutustega

18. märts 2024

Uuringud:Taimekasvatus sõltub paljudest kliimaga seotud teguritest. Taime kohanemisvõimet kliimamuutuste ja stressiga hindame taimest lenduvate või taimes sisalduvate keemiliste ühendite määramise teel gaaskromatograafia-mass-spektromeetriga või kombineerituna fotosünteesi ja anatoomia uuringutega.Analüüsime …

Loe edasi...

Nõustamine kultuuripärandiga maastike hoiul ja hooldamisel

03. aprill 2024

Kalmistud, ajaloolised linna- ja maapargid ning aiad, raudteejaamade aiad ja pargid, kooliaiad ja -pargid jne. ?

Loe edasi...

Söögi- ja raviseente kasvatamine

18. märts 2024

Kaasaegse labori kasutamine võimaldab pakkuda:• söögi- ja raviseente isoleerimist puhaskultuuri; • seeneliikide molekulaarset määramist;• söögi- ja raviseente kasvu ja viljumise hindamist;• seenekasvatuse kui metsa kõrvalkasutuse nõustamist;• kodumaiste söögi- ja raviseente seenetüvede …

Loe edasi...

Kolhoosi- ja sovhoosiaja kultuurmaastike osade pärandiväärtuse hindamine

04. aprill 2024

Suur osa Eesti kultuurimaastikust on mõjutatud nõukogudeaegse kollektiivpõllumajanduse järelmitest, kus on nii ehitisi ja nende varemeid kui ka ajastule tüüpilisi asustusmustreid. Võime pakkuda järgmist: • Nõustame nende maastiku- ja asustustüüpide sisu ja väärtuse hindamismeetodite osas.

Loe edasi...

Loomahaiguste laboriuuringud, diagnostika ja tõrjeprogrammid

18. märts 2024

– Loomade nakkushaiguste epidemioloogilised uurimised, tõrjeprogrammide väljatöötamine ja rakendamine.- Loomade tuberkuloosi, paratuberkuloosi ja mükobakterioosi diagnostika ja molekulaarepidemioloogia.- Loomade pidamiskeskkonnast tulenevate tervise- ja heaoluriskide hindamine.- Looma patoloogiate …

Loe edasi...

Pargi hoolduskava koostamine muinsus- ja/või looduskaitse alustele parkidele koos dendroloogilise inventeerimisega

04. aprill 2024

Pargi hoolduskava koostamine muinsus- ja/või looduskaitse alustele parkidele koos dendroloogilise inventeerimisega

Loe edasi...
Cookie settings