Narkootiliste ainete ja ravimite analüüs süljes

02. november 2022

Narkootiliste ainete ja ravimite analüüs süljes kapillaarelektroforeesi meetodil

Loe edasi...

Vedelikkromatograafia-massispektromeetria (HPLC-MS) analüüsid erinevates maatriksites, metoodika väljatöötamine ja valideerimine.

02. november 2022

Massispektromeetrilise detekteerimisega vedelikkromatograafial baseeruvate analüüside läbiviimine erinevates proovimaatriksites, metoodikate väljatöötamine ja valideerimine.

Loe edasi...

Vedelikkromatograafilised (HPLC-DAD-FL) analüüsid erinevates maatriksites, metoodika väljatöötamine ja valideerimine

02. november 2022

Vedelikkromatograafial baseeruvate analüüside läbiviimine, metoodikate väljatöötamine ja valideerimine.

Loe edasi...

Molekulaarteaduste laborid

07. mai 2021

Molekulaarteaduste laboris tehakse nii maailmatasemel teadust kui eksperimentaalset uurimis- ja arendustööd. Erasektori huvi on molekulaarteaduste alase kompetentsi vastu pidevalt kasvanud. Selles laboris on koos Tallinna Ülikooliga oma kosmeetikatoodete sarja välja arendanud näiteks Berrichi, Turbliss …

Loe edasi...

Konsultatsioonid: ressursside väärindamine, looduskosmeetika toodete arendus

07. mai 2021

Kõrgetasemeline konsultatsiooniteenus (sealhulgas kosmeetikatoodete arendus ja toime, toidulisandid, probiootikumid, taimsed ekstraktid, biomasside ja loodustoormete väärindamine, (reklaam)tekstide ülevaatamine ja terminoloogia õige kasutuse kontroll, teaduslike ebakõlade tuvastamine videomaterjali …

Loe edasi...

Esmaste tervisenäitajate mõõtmine

27. jaanuar 2021

Vererõhu mõõtmine ja kolesterooli, hemoglobiini, D-vitamiini, veresuhkru taseme määramine kapilaarverest. Kehakoostise mõõtmine ja tulemuste tõlgendamine. Viiakse läbi ka teenuste kvaliteediuuringuid.

Loe edasi...

Apteegiteenuse arenguvõimaluste kaardistamine

27. jaanuar 2021

Apteekrite ja ühiskonna valmisoleku uurimine uute teenuste kasutusele võtmiseks. Üliõpilastööde käigus on uuritud Eesti apteekrite ja avalikkuse hoiakuid vaktsineerimisteenuse pakkumiseks apteegis ning apteekrite poolt. Andmete kogumiseks kasutatakse erinevaid meetodeid, sh ankeetküsitlus, intervjuud.

Loe edasi...

Mikroskoopia

27. jaanuar 2021

Ravimtaimede ja droogide mikroskoopia ning koostise uurimine – varasemalt on uuritud toimeainete sisaldust erinevates droogides ning pestitsiidide jääke ja raskmetalle ravimtaimede droogides.

Loe edasi...

Laboriteenused erinevate ainete tuvastamiseks

27. jaanuar 2021

Gaasikromatograafia, vedelikkromatograafia ja leek-aatom absorbtsioon spektrofotomeetria. Kasutatavad metoodikad põhinevad Euroopa Farmakopöal või konkreetse aine/komponendi/proovi analüüsi standardmetoodikal. Võimalik on analüüsida metalle ja mineraalaineid, identifitseerida tundmatuid aineid …

Loe edasi...

Uute ravimite ja ravimikandidaatide efektiivsusuuringute teostamise pakett

29. juuli 2019

Pakett sisaldab ravimite ja ravimkandidaatide efektiivsusuuringuid, mis võimaldavad tuvastada neuroprotektiivseid või põletiku- ja valuvastaseid toimeid. Katsed teostatakse nii in vitro (rakuliinid ja primaarsed kultuurid) kui in vivo (rotid, hiired ja teised närilised). Eesmärk on prognoosida kliinilist …

Loe edasi...
Cookie settings