Analysis and expertise of the politics and institutional affairs

11. november 2022

The service provides a theoretically and historically grounded, multi-disciplinary analysis of Europe as a cultural, political and social space. It will explore the meaning and limits of Europe, the relationship between civil society and the European state, the cosmopolitical horizon of European union, …

Loe edasi...

Õenduse ajaloo uurimine Eesti ühiskonna ja erinevate kultuuride kontekstis, fookusega nõukogude ajajärgul

11. august 2021

Nõukogudeaegsest õendust Eestis on küll uuritud, kuid olemasolevad uurimused on peamiselt kronoloogilised ja ülevaatlikud. Nõukogudeaegse haridusega õed on samaaegselt olnud ka uue ja kaasaegse õendushariduse välja töötajad ning alusepanijad kaasaegse õenduse põhimõtetele Eestis, mistõttu …

Loe edasi...

Arheoloogiaalased koolitused

16. jaanuar 2019

Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu viib läbi koolitusi arheoloogiliste leidude äratundmiseks.

Loe edasi...

Arheoloogiliste leidude konserveerimine

16. jaanuar 2019

Tallinna Ülikoolis viiakse läbi erinevatest materjalidest (metall, puit, tekstiil jm) arheoloogiliste esemete konserveerimistöid spetsialisti ja tippspetsialisti osalusel.

Loe edasi...

Arheoloogiliste loomsete jäänuste taksonoomiline ja anatoomiline määramine

16. jaanuar 2019

Arheoloogiliste loomasete jäänuste analüüs, sh väga väikesed luud, hambad ja soomused.

Loe edasi...

Arheoloogiliste leidude ekspertiis

16. jaanuar 2019

Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu töötajad viivad läbi ekspertiise maa seest välja tulnud leidude kultuuriväärtuse ja arheoloogilise tausta hindamiseks, samuti võtavad arheoloogilisi leide arvele ning tagavad säilimistingimused.

Loe edasi...

Arheoloogilistelt väljakaevamistelt kogutud pinnaseproovide töötlemine, väikeleidude väljaselekteerimine ja kogusse paigutamine

16. jaanuar 2019

TLÜ Arheoloogia teaduskogu pakub teenusena 10 L kaupa kogutud pinnasest floteerimise ja vesisõelumise teel väikeleidude väljaselekteerimist ning nõuetekohast arheoloogiakogusse paigutamist ja registreerimist. Arheoloogilistel väljakaevamistel pole sageli aega väga väikeste leidude (nt väikesed …

Loe edasi...

Magnetomeetria

27. detsember 2017

Magnetvälja uuringud annavad valdavalt infot kristalse aluskorra ehituse kohta. Samas detailsete töödega on võimalik uurida maapinnalähedasi objekte (geoarheoloogia).

Loe edasi...

Mikroskoopilised uuringud

17. mai 2017

Mikroskoopilised uuringud hõlmavad objekti pinnavaatlust, mikro-ja makro struktuuri uurimist ning erinevate proovide (taimejäänused, kiud, karvad jm) morfoloogia uurimist. Uuringuid on võimalik teostada 65× ja 80× stereomikroskoopiga, läbiva valgusega optiliste mikroskoobiga, suurendusega 400× …

Loe edasi...

Lihashaiguste patomorfoloogiline diagnostika

17. mai 2017

Komplekssed patomorfodiagnostilised uuringud erinevate lihashaigustega patsientidel.

Loe edasi...
Cookie settings