Pidevmõõtmised annaksid järveuurijatele tulemusi laiemas skaalas

Pidevmõõtmised annaksid järveuurijatele tulemusi laiemas skaalas
  • 14. september 2017
  • Artikkel,
  • Koostööprojektid

Järveuuringutes kasutatakse tänapäeval traditsioonilisi, aga oma olemuselt ajamahukaid ja kulukaid mõõtmismeetodeid. Need ei anna tihti piisavat ettekujutust mõõdetud näitajate ruumilisest jaotusest ja ajalisest muutlikkusest. Lahendus oleks hakata kasutama rohkem pidevmõõtmiste tehnoloogiat.

Septembri alguses kaitses Pille Meinson Eesti Maaülikoolis doktoritööd teemal “High-frequency measurements – a new approach in limnology. Pidevmõõtmised – uus lähenemine limnoloogias”.

„Pidevmõõtmiste rakendamine, mis annab võimaluse uurida järvi sellistes ajaskaalades, mis traditsiooniliste meetoditega pole võimalikud, on mitmes limnoloogilises uurimisvaldkonnas kaasa toonud suure arenguhüppe,“ ütles Pille Meinson. Ta lisas, et sensortehnoloogiate töökindlus, täpsus ja autonoomsus on kiiresti tõusnud. Hinnad aga on langenud, mis muudab nad laialdaselt kättesaadavaks. Siiski tõdeb Meinson, et kuna traditsioonilistes mõõtmistes on oluline roll teadlase kogenud silmal ja kaemusel, jäävad need kaks mõõtmisviisi teineteist täiendama.

Elust võetud näidetena on töösse lisatud kaks uuringut, millest ühes kasutati veetemperatuuri ja ilmastikunäitajate pidevmõõtmisi kliimamuutuse mõju modelleerimiseks järve termilisele kihistumisele. Teises analüüsiti järvede tüübiomaseid gaasirežiimi erinevusi.

Doktoritöö üks juhendajatest, vanemteadur Alo Laas ütles, et doktoritöö kaitsmisel osales teiste hulgas ligi 30 järveuurijat Euroopa teadusasutustest, kes viibisid Eestis Horisont 2020 Marie Skodowska-Curie Action poolt rahastatava projekti MANTEL esimesel koolitusseminaril. MANTEL projekti raames koolitatakse kaheksas Euroopa ülikoolis 12 välisdoktoranti, kelle teadustöö on seotud pidevmõõtmiste alusel tehatavate uuringutega kliimaäärmuste mõjust siseveekogudele. „Pille Meinsoni doktoritöö ja selle kaitsmine andis neile uutele noorteadlastele hea ettekujutuse nende tulevaste tööde metoodikast ja doktoritöö avalikust kaitsmisest. Eesti Maaülikooli teadurid juhendavad koostöös Barcelona Ülikooliga kahte projekti MANTEL doktoranti,” lisas Laas.

Lisainfo: www.emu.ee

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks