| ADAPTER |
ühendab ettevõtjaid teadlastega

Teadlasele

ADAPTER pakub teadlastele mitmeid võimalusi oma töö tõhustamiseks. Näiteks:

  • Pakutavad teenused ja ligipääs aparatuurile osalevates asutustes
  • Oma teenuste kuvamine ADAPTERi andmebaasis 
  • Partnerite otsing projektidesse

Teenused ADAPTERis

ADAPTERi platvormis on läbi ETISe ühendatud kõikide osalevate asutuste pakutavad teenused ja aparatuur. See võimaldab lihtsasti leida tarvilikke ressursse

*seni sisestatud päringud ettevõtetelt?

Loe teenuste sisestamise juhendit siit.

Aparatuur ADAPTERis

ADAPTER veel ei kuva kasutamiseks avatud olevat aparatuuri, kuid plaanis on see lahendada sarnaselt teenuste andmebaasiga – ETISe vahendusel. ETIS-e teadusaparatuuri andmebaas ehk aparatuurimoodul (etis.ee –> Teadustegevus –> Teadusaparatuur) on juba avatud ning ootab seadmete sisestamist. 

Partnerite otsing projektidesse