Teenuse sisestamine ETISesse

NB! Kohustuslike andmeväljade ees on tärn ja välja täitmata jätmisel antakse salvestamisel veateade nii vormi algusesse kui täitmata või vigaselt täidetud andmevälja juurde. Kõik kakskeelsed väljad tuleb täita!

Vajadusel võib sihtrühma arvesse võttes eri keeltes sisestatud andmetes olla erinevusi.

Tüüp: Valida, kas tegemist on toote või teenusega

Staatus: Staatus võib olla tühi (lihtsalt teenus) või sertifitseeritud (nt: ISO 9001, GLP vms) või akrediteeritud (nt: ISO/IEC 17025 vms).

Staatuse täpsustus: Siia märgitakse viide sertifikaadile/tunnistusele ja selle väljaandjale. Akrediteeritud teenuste korral tuleb kasutada järgmist viidet “EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L000”, kus 000 asendatakse sobiva numbriga.

Asutus: Valida rippmenüüst teenust pakkuva asutuse, soovi korral ka valdkonna ja instituudi nimi (nt. Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Keemia instituut). Teenuste sorteerimisel ADAPTERis kasutatakse siiski põhiasutuse nime.

Pealkiri: Märkida teenuse nimi. Teenuse nimi peab olema võimalikult lühike ja selle sisu selgelt mõistetav. Vältida tuleks erialaspetsiifilist argood või erisõnavara, välja arvatud juhtudel, kui eeldatav keskmine klient ongi valdkonnas piisavalt tugev, et sellest aru saada. Näiteks: “Mürataseme mõõtmine töökohal”

Pealkiri inglise keeles: Järgida samu juhiseid kui eelmises punktis.

Valdkond: Teadusvaldkond, kus teenust pakutakse. Enamasti lähtutakse siin teenuse pakkuja enda teadusvaldkondadest. Abiks teenuste hilisemal sorteerimisel.

Teenuse kirjeldus (annotatsioon):  150 esimest tähemärki tuleb välja Adapteri kodulehel tehtud otsingu tulemuste loendis – seetõttu peaksid just need 150 välja tooma, mida pakutakse. Kirjelduses tuua välja teenuse kirjeldus lihtsalt ja ka teemas mitte-orienteeruvale inimesele võimalikult arusaadavalt.

Tekstis võiks olla kasutatud ka olulisemad märksõnad, kuna  Google ja teised otsingumootorid leiavad olulisi märksõnu “inimkeelse” teksti seest ning tekstid, kus neid on rohkem, kuvatakse suurema tõenäosusega esimeste seas.

Soovitav on jälgida, et vastavad märksõnad ja näiteks labori nimetus jms info oleks toodud ka nimetavas käändes, et see otsingus kindlasti välja tuleks. Teksti pikkus on maksimaalselt 1500 tähemärki.

Teenuse kirjeldus inglise keeles: Teenuse kirjeldus inglise keeles peaks järgima samu juhiseid kui  eelmine punkt, kuid ei pea olema otsetõlge. Ilma inglisekeelse tõlketa teenuseid inglisekeelsetes otsingutulemustes EI kuvata!

Võtmesõnad: Võtmesõnad on  olulised  otsingute lihtsustamiseks – hästi valitud võtmesõnad võimaldavad vajadusel  teenuste automaatset filtreerimist ja kategoriseerimist, lihtsat indekseerimist ning eristamist  andmebaasivälistes rakendustes. Otseselt neid siiski veel Adapteri mootoris ei kasutata.

URL: Veebiaadress ilma http://”-ta. Märgitakse teenuse või teenusepakkuja veebileht, kui teenusel või teenust pakkuval töörühmal on  kodulehekülg, kus teenust täpsemalt kirjeldatakse. Näiteks: “www.tookeskkonnalabor.ee”

Sihtgrupp: Lisage sihtgrupi reale märksõna “ADAPTER” – see lülitab teenuse ADAPTERi andmebaasi. NB! Ilma seda välja korrektselt täitmata teenus ADAPTERisse üle ei tule!

Seejärel, võib sellele reale kirjutada konkreetsed grupid, kellele teenus on suunatud. Kõiki termineid peab eraldama semikoolon! Lõpptulemuse näide: “ADAPTER; ämmaemandad; perearstid”

Enne teenuse kustutamist tuleb esmalt Adapteri märksõna eemaldada ja seejärel teenus kustutada, muidu kuvatakse teenus ikkagi Adapteri andmebaasis.

Eesti keeles: Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus; Mäetööstus; Töötlev tööstus; Energia; Veevarustus ja jäätmekäitlus; Ehitus ja kinnisvara; Logistika; Turism, majutus ja toitlustus; Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia; Teenused ja finantseerimine; Tervishoid ja biotehnoloogia; Kunstid ja vaba aeg

Vastavalt inglise keeles: Agriculture and forestry; Mining; Production; Energy; Water and waste; Construction and real estate; Logistics; Tourism and housing; ICT; Services and financing; Health and biotechnology; Creative enterprise

Autor: Sisestatav teenus ilmub siia lisatud inimeste CV-s ETISes. Kasutada ainult juhul, kui vastav isik seda soovib.

Kontaktisik: Märgitakse isik, kellega antud teenuse osas kontakti võtta. Soovitavalt ülikooli tehnoloogiasiirde meeskonna liige.

Kontaktandmed (telefon, e-mail): Märgitakse asjakohase kontaktisiku telefon ja e-post, näiteks: “tel: 737 4208, e-post: tklabor@ut.ee”

Kommentaar: ei kasutata

Fail: Võimalusel lisatakse teenust illustreeriv pilt.

Avalik: Märgitakse kasti linnuke, kui teenus on avalik. Adapteris paistavad välja ainult need andmed, mis on märgitud avalikuks.

 

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks