fbpx

ADAPTER
Ühendab ettevõtjaid teadlastega

Juhend – teenuse sisestamine ADAPTERi andmebaasi

Teenused tõmmatakse ADAPTERisse ETISe teenuste ja toodete registrist, kuhu iga teadlane või asutuse administraator saab selle ise sisestada, valides ETISesse sisse logituna “Teadustegevuse” alt “Tooted ja teenused”. Edasi tuleb valida nupp “Lisa uus”. 

Juhendi järgselt sisestatud teenus tuleb kinnitada sisestava asutuse administraatori poolt, misjärel tõmmatakse teenus ADAPTERisse 24 h jooksul. 

Teenuse sisestamine ETISesse

NB! Kohustuslike andmeväljade ees on tärn ja välja täitmata jätmisel antakse salvestamisel veateade nii vormi algusesse, kui täitmata või vigaselt täidetud andmevälja juurde. Kõik kakskeelsed väljad tuleb täita! Vajadusel võib sihtrühma arvesse võttes eri keeltes sisestatud andmetes olla erinevusi.

Tüüp: Valida, kas tegemist on toote või teenusega
Staatus: Staatus võib olla tühi (lihtsalt teenus) või sertifitseeritud (nt: ISO 9001, GLP vms) või akrediteeritud (nt: ISO/IEC 17025 vms).
Staatuse täpsustus: Siia märgitakse viide sertifikaadile/tunnistusele ja selle väljaandjale. Akrediteeritud teenuste korral tuleb kasutada järgmist viidet “EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L000”, kus 000 asendatakse sobiva numbriga.
Asutus: Valida rippmenüüst teenust pakkuva asutuse, soovi korral ka valdkonna ja instituudi nimi (nt. Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Keemia instituut). Teenuste sorteerimisel ADAPTERis kasutatakse siiski põhiasutuse nime.
Pealkiri:

Märkida teenuse nimi. Teenuse nimi peab olema võimalikult lühike ja selle sisu selgelt mõistetav. Vältida tuleks erialaspetsiifilist argood või erisõnavara, välja arvatud juhtudel, kui eeldatav keskmine klient ongi valdkonnas piisavalt tugev, et sellest aru saada.

Näiteks: “Mürataseme mõõtmine töökohal”

Pealkiri inglise keeles: Järgida samu juhiseid kui eelmises punktis.
Valdkond: Teadusvaldkond, kus teenust pakutakse. Enamasti lähtutakse siin teenuse pakkuja enda teadusvaldkondadest. Abiks teenuste hilisemal sorteerimisel.
Teenuse kirjeldus (annotatsioon):

150 esimest tähemärki tuleb välja ADAPTERi kodulehel tehtud otsingu tulemuste loendis – seetõttu peaksid just need 150 välja tooma, millist hüve tegelikult pakutakse. Kirjelduses tuua välja teenuse kirjeldus lihtsalt ja ka teemas mitte-orienteeruvale inimesele võimalikult arusaadavalt. Tekstis võiks olla kasutatud ka olulisemad märksõnad, kuna Google ja teised otsingumootorid leiavad olulisi märksõnu “inimkeelse” teksti seest ning tekstid, kus neid on rohkem, kuvatakse suurema tõenäosusega esimeste seas. Soovitav on jälgida, et vastavad märksõnad ja näiteks labori nimetus jms info oleks toodud ka nimetavas käändes, et see otsingus kindlasti välja tuleks.

Teksti pikkus on maksimaalselt 1500 tähemärki.

Teenuse kirjeldus inglise keeles: Teenuse kirjeldus inglise keeles peaks järgima samu juhiseid kui  eelmine punkt, kuid ei pea  olema otsetõlge. Ilma inglisekeelse tõlketa teenuseid inglisekeelsetes otsingutulemustes EI kuvata!
Võtmesõnad:

Võtmesõnad on  olulised  otsingute lihtsustamiseks – hästi valitud võtmesõnad võimaldavad vajadusel  teenuste automaatset filtreerimist ja kategoriseerimist ning aitab otsingu sooritaja kiirelt sihile. Lisaks pakub teenuse otsingu mootor neid märksõnu kasutajale ka otsingusõnade sisestamise aknakeses. Puudu olevaid märksõnu saab lisada, korraga nii eesti kui inglise keeles.

URL:

Veebiaadress ilma http://”-ta. Märgitakse teenuse või teenusepakkuja veebileht, kui teenusel või teenust pakkuval töörühmal on  kodulehekülg, kus teenust täpsemalt kirjeldatakse. Näiteks: “www.tookeskkonnalabor.ee”

Sihtgrupi tegevusvaldkond:

NB! Siin on ajaloolistel põhjustel kaks sarnase nimega välja, mis on mõeldud erinevaid asju tegema: “Sihtgrupi tegevusvaldkond” ja “Sihtgrupp”.

Valige drop-down listist ettevõtete või inimeste grupid (võimalik on valida mitu), kellele teenus suunatud on, vastavalt nende tegevuste üldisele majandusharule. Seda kasutatakse teenuste sorteerimisel. Valige kõik, mis sobivad antud teenusele, kuid pigem vähem, kui rohkem.

Sihtgrupp:

Lisage sihtgrupi reale märksõna “ADAPTER” – see lülitab teenuse ADAPTERi andmebaasi. NB! Ilma seda välja korrektselt täitmata teenus ADAPTERisse üle ei tule!

Seejärel, võib sellele reale kirjutada konkreetsed grupid, kellele teenus on suunatud. Kõiki termineid peab eraldama semikoolon!

Lõpptulemuse näide: “ADAPTER; ämmaemandad; perearstid”

Autor:

Sisestatav teenus ilmub siia lisatud inimeste CV-s ETISes. Kasutada ainult juhul, kui vastav isik seda soovib.

Kontaktisik:

Valitakse isik, kellega antud teenuse osas kontakti võtta. See on teenust pakkuva partnerasutuse otsustada, kui soovitavalt võiks see olla ülikooli tehnoloogiasiirde meeskonna liige, kuid võib olla, näiteks, töörühma juht vms.

Kontaktandmed (telefon, e-meil):

Märgitakse vabatekstina asjakohase kontaktisiku telefon ja e-post, näiteks: “tel: 737 4208, e-post: tklabor@ut.ee”. NB! ADAPTERi süsteem tunneb ära siin sisestatud e-mailid ja on võimeline neile ka teenuse all oleva päringu vormi kaudu meili saatma. 

Kommentaar:

ADAPTERi andmebaasis ei kasutata, kuid siia võib lisada märkmeid enda või, näiteks, asutuse kinnitaja jaoks. 

Fail:

Võimalusel lisatakse teenust illustreeriv pilt, mis kuvatakse teenuse juures. Maksimaalne pildifaili küljepikkus: 1920 pikslit.

Avalik:

NB! ADAPTERis paistavad välja ainult need andmed, mis on märgitud avalikuks.

 

 

 

Täiendavate küsimuste korral pöörduda ADAPTERi administraatori poole!

 

 

Cookie settings