fbpx

ADAPTER
Ühendab ettevõtjaid teadlastega

Partneritele

ADAPTERi partneritel palume järgida alljärgnevaid dokumente, juhendeid ja protseduure.

Viimati muudetud: 30.01.2019

Aluspõhimõtted

ADAPTER on pühendunud Eesti teadus- ja arendusasutustes oleva teadmuse siirdamisele Eesti majandusse, pakkudes selleks nii era- kui avalikule sektorile erinevaid teenuseid ja teadus- ja arenduskoostööd. Kõik ADAPTERi partnerid tegutsevad kolme peamise eesmärgi nimel:

  1. Saavutada ADAPTERisse stabiilne küsimuste ja koostöösoovide voog. Selle nimel teevad partnerid ühiselt aktiivset turundust, milleks järgitakse iga-aastaselt koostatavat turunduskava.
  2. Pakkuda igale päringu esitanud ettevõtetele (või muule asutusele) sisulises mõttes parim võimalik lahendus. See tähendab, et ADAPTER on oma eesmärgi täitnud, kui ettevõte ehk klient on tulemusega rahul. Samas peab olema tagatud ka tegevusi läbi viivate teadlaste heaolu ja töö peab täitjatele olema kasulik, kas finantsiliselt, teaduslikult või referentside osas.
  3. Toetada kõikide liitunud asutuste ettevõtlussuhete kiiret arengut, võttes samas arvesse iga partnerasutuse võimekusi ettevõtlussuhetesse panustada ja neist kasu saada.

ADAPTERi tööd reguleerib koostööleping, millele kirjutavad alla liituv asutus ning Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli esindajad juhtpartneritena.

ADAPTERi toimimise aluseks on läbipaistvus, kõikide partnerite võrdne kohtlemine, s.h. võrdsed võimalused ettevõtete päringutele vastamisel, ja avatud suhtlemine partnerite vahel.

Juhendid ja töödokumendid

  1. Juhendid

 1.1. Päringutele vastamise juhend – Juhend | Video tutorial

1.2.  Teenuste ADAPTERi andmebaasi kandmise juhend – Juhend

2. Töödokumendid: Tegevuskava 2019 | Kommunikatsiooni- ja ürituste kava 2019 (google drive excel)

3. Partnerite kontaktid

 ADAPTERi kujundus, turundus ja kommunikatsioon

  • ADAPTERi logo fail:

ADAPTERi logo

Cookie settings