Nutikas Neljapäev: Tea rohkem, tõmble vähem

Nutikas Neljapäev: Tea rohkem, tõmble vähem
  • 12. märts 2019
  • Artikkel,
  • Uudis,
  • Üritused

Charles Darwini loodusliku valiku teooria ütleb, et kes ei kohane, see sureb välja. Nutikas Neljapäev pakub ettevõtjatele ja teadlastele võimaluse tulla oma igapäevasest keskkonnast välja ja vaadata suuremat pilti. Kord kvartalis toome osalejate ette ühe konkreetse ettevõtete ees seisva väljakutse, millele otsime lahendusi koos teadlaste ja ettevõtjatega.

Ettevõtjana on sul võimalik sel üritusel kohtuda oma valdkonna tippspetsialistidega, kes teavad kuhu suunas liiguvad maailmas majandustrendid ning millised on tipptehnoloogia ja teaduslikud lahendused, mis tagavad edu erinevates ärivaldkondades. Teadlasena on sul võimalik kohtuda Eesti ettevõtjatega nii teenindus kui tootmisettevõtetest ja  viia end kurssi, millised on ettevõtjate igapäevased väljakutsed ning kuidas sinu teadustöö saaks neid muresid lahendada.

Nutikas Neljapäev – Tea rohkem, tõmble vähem

ehk kuidas majandusmudelitest ja suurandmetest maksimumi võtta.

Tehnoloogia kiire areng on teinud andmete kogumise lihtsaks kõigis valdkondades – kaubandus, põllumajandus, rahandus, turundus, ehitus jne. Kogumisest olulisem on, kuidas me neid kasutame ja tõlgendame. Majandusmudelite ja suurandmete analüüsi meetodite rakendamine annavad võimaluse teha paremaid otsuseid ja  läheneda igale potentsiaalsele kliendile individuaalselt.

Esinejad ja teemad:

  • Mihkel Solvak, Tartu Ülikool: „Suured andmed, automaatsed otsused“
  • Märten Veskimäe, Monese: “Kuidas andmete abil automatiseerida probleemse kliendi käitumise äratundmine, hoides samas ära ausate klientide tülitamist?“
  • Aadi Remmmik, Eesti Maaülikool: “Piimatootmisettevõtte tulemusmõõdikute teaduspõhise süsteemi väljatöötamine konkurentsivõime kujundajana”
  • Kristjan Eljand, STACC: “Kuidas saab suurandmetest tehisintellekt?”
  • Teet Jagomägi, Reach-U: “Kogemused ja soovitused Reach-U’lt”
  • Aive Liibusk, Eesti Maaülikool: “Ruumiandmete kogumise ja töötlemise võimalused kaasaegses maailmas”

Mihkel Solvak töötab tehnoloogiauuringute vanemteadurina Tartu Ülikooli IT mõju-uuringute keskuses. Tegev uurimisrühmas mille fookuseks on registrites ja IT süsteemides talletatud andmekogude analüüsiga, logide analüüsiga ning nende abil inimkäitumise ennustamisega parendamaks riigi andmepõhiseid e-teenuseid ja ettevõtete võimekust oma andmete abil kliendikäitumist mõista/ennustada/muuta.

Märten Veskimäe on juhtiv andmeteadlane fintech ettevõttes Monese. Tema ettekande sisuks on kuidas andmete abil automatiseerida probleemse kliendi käitumise äratundmine, hoides samas ära ausate klientide tülitamist.

Aadi Remmik on Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi doktorant. Töötanud panganduses, nõustamisäris, tööstuses ja põllumajanduses. Viimased 10 aastat ettevõtja – konsultant peamiselt põllumajanduse tootmisökonoomika ning finantseerimise teemadel. Doktoriõppesse astusin selleks, et piimatootmise kui juhtimise seisukohast üldse ühe keerulisema tootmisharu edukuse mõõtmisele leida mingi mõtestatud ja struktureeritud lahendus.

Kristjan Eljand on Eesti juhtiva andmeteaduse keskuse STACC tegevjuht. Samuti on ta Andmeteadus OÜ asutaja ning osalenud viimase kümne aasta jooksul enam kui 70 ärianalüütika projekti teostamisel.

Teet Jagomägi, Reach-U nõukogu esimees. Regio AS looja ja pikaajaline juht.

Aive Liibusk, Eesti Maaülikool, PhD on erialalt geodeet ning tema peamine uurimissuund on seotud meretaseme muutustega ning täpse meretaseme määramistega nii maalt, merelt kui kosmosest. Meretaseme täpne määramine aitab luua täpset geoidi mudelit, et ka merel saaks GPS-iga määrata kõrgusi mõne cm täpsusega või kanda kõrgusi üle mere, mis on oluline insenertehniliste tööde (nt Virtsu-Kuivastu sild, Helsingi-Tallinn tunnel) teostamisel. Lisaks on Aive nõustanud erinevaid asutusi kõrgtäpsetel (< 1 cm) GPS mõõtmistel ja instrumentide seadistamisel. Hetkel on tal kirjutamisel Satelliitmõõdistamise õpik kõrgkoolidele.

Seminari toimumisaeg ja -koht:

28.märts 2019 kell 15-18, SPARK Demokeskus

Seminar on tasuta, kuid vajalik on registreerimine. Registreerimine on lõppenud.

Üritus toimub koostöös SPARK Demokeskuse, Teaduspargi, TÜ, EMÜ, Tartu LV ettevõtlusosakonna, Tartu Ärinõuandla, ETAgi ja ADAPTERiga.

Ürituse läbi viimist toetab Interreg project ESSPO.

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks