Nutikas neljapäev: Jääk või saak?

Nutikas neljapäev: Jääk või saak?
  • 25. mai 2021
  • Artikkel,
  • Üritused

Järjest aktuaalsem on ringmajanduse ja kaskaadkasutuse põhimõtete kasutamine minimeerimaks jääkide ning kaassaaduste tekkimist.

Nutika Neljapäeva seminaril “Jääk või saak?” keskendume sellele, kuidas efektiivsemalt kasutada olemasolevaid ressursse erinevates valdkondades. Jagame teiega põnevaid koostöönäiteid, kuidas anda kõrgemat majanduslikku lisandväärtust ning tutvustame väärindamise uudseid tehnoloogiaid. Ühtlasi tutvustame toetusvõimalusi, mida pakub Keskkonnaministeerium jäätmete ringlussevõtmiseks.

Päevakava:

10.10 – 10.30 moelooja Xenia Joost
10.35 – 10.55 Rein Laipalu, Orkos
11.00 – 11.20 Alar Saluste, Ragn Sells
11.25 – 11.45 Lennart Harju, Comodule
11.50 – 12.10 Mart Loog, Tartu Ülikool
12.15 – 12.30 Mihkel Krusberg, Keskkonnaministeerium
12.35 -13.00 Piia Pääso, Maaülikool ja Sulev Nõmmann, Siidrikoda (Kodas)

Seminari modereerib Madis Tilga Põhjamaade Ministrite Nõukogust.

Webinari toimumisaeg ja -koht:

  • 10.juunil kell 10-12.30
  • Webinar toimub Zoomi keskkonnas. Registreerunutele saadetakse link juurdepääsuks webinarile selle toimumise päeval.
  • Üritus on tasuta, kuid vajalik on registreerimine siin.

Nutikas neljapäev toimub koostöös SPARK Demokeskuse, Tartu Teaduspargi, TÜ, EMÜ, Tartu LV ettevõtlusosakonna, Tartu Ärinõuandla, ETAgi, KIKi, EASi ja ADAPTERiga 

 

Esinejad

Rein Leipalu, Orkos Estonia OÜ juhatuse esimees

Rein on sündinud ja üleskasvanud Rootsis, Stockholmi äärelinnas. Hariduse omandas Stockholmi Kuningliku Tehnika Kõrgkoolis, masinaehituse insener, erialaga soojusenergeetika. Eestisse kolis september 1992 ja alustas Ragn-Sells tegevuse ülesehitamist ja arendamist. Ragn-Sellsi juhtimisega ja arendamisega tegeles kuni 2012 aasta lõpuni.

September 2014 kuni september 2019 oli Paikre OÜ nõukogu esimees. Alates juuni 2021 on sekundaarplastide tootmisega tegeleva ettevõtte Orkos Estonia OÜ juhatuse esimees. Orkos Estonia ärimudel baseerub 100% ringmajandusel.

Alates 2013 aasta algusest on Rein Leipalu oma Rootsi kontaktvõrgu kaudu aidanud ja toetanud Eesti ettevõtteid, kes soovivad oma teenuseid Rootsi turul pakkuda, kontaktide leidmisega ja vahendamisega.

Alar Saluste, Ragn Sells AS projektijuht

Alar Saluste eestvedamisel teostab Ragn Sells AS innovatiivset ringmajandusprojekti, mille eesmärgiks on toota elektritööstusest pärit põlevkivituha väärindamise teel ülipuhast ja kliimaneutraalset kaltsiumkarbonaati. 

Alaril on suur inseneritöö- ja projektijuhtimistkogemus nii kohalike kui rahvusvaheliste insenertehniliste- ja tootmisprojektide vedamisel vee-, reoveetöötluse-, ringmajanduslike kontseptsioonide-, keemia- ja toorõlitehaste valdkonnas nii Euroopas, Kaug-Idas kui Venemaal. 

Tema seniste töökohtade hulka kuuluvad projektijuhi positsioonid Aqua Consult Baltic OÜ, FLUOR B.V., Eesti Energia AS-is ja Tartu Ülikoolis. 

Alaril on Tartu Ülikooli magistrikraad keskkonnatehnoloogia alal, vee- ja reoveetöötlemise valdkonnas. Ta on avaldanud artikleid rahvusvahelistes teadusväljaannetes.

 

Mart Loog, Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi molekulaarse süsteemibioloogia professor

Peale järeldoktorantuuri California ülikoolis San Franciscos (UCSF) alustas molekulaarse süsteemibioloogia laboriga (2006) Tartus. H2020 ERA õppetooli SynBioTEC koordinaatorina ja Euroopa Teadusfondi (ERC) toetusel juurutas sünteetilise bioloogia suuna ülikoolis. Nende projektide raames loodi sünteetilise bioloogia ja bioprotsesside labor ning asutati Eesti jätkusuutlike biotehnoloogiate keskus (ECB, Estonian Centre for Biosustainability). 

Teise H2020 ERA õppetooli GasFermTEC koordinaatorina  loodi keskusesse lisaks ka gaasfermentatsiooni labor, mille eesmärgiks on rakendada sünteetilise bioloogia meetodeid süsiniku sidumiseks mikroobsete süsteemide poolt bioereaktorites. Seejärel koondati keskusesse ka puidu ja biotöötluse tuumiklabor.

ECB eesmärk rohepöörde kontekstis on jäätmete väärindamine sünteetilise bioloogia ja tööstusliku biotehnoloogia meetodite abil.  Lähtume printsiibist, et uudishimul põhinev vaba akadeemiline teadus on ainus tee uute radikaalsete avastuste ja tehnoloogiateni jõudmisel. Vastupidiselt EL-i rohepöörde peavoolule, mis peamiselt keskendub vanade tehnoloogiate peenhäälestamisele, loome läbi baasteaduslike uuringute aluse uue põlvkonna tehnoloogiatele, milleta rohepööre oleks saavutamatu.

 

Mihkel Krusberg, Keskkonnaministeeriumi Keskkonnakorralduse osakonna nõunik

Mihkel on viimased 7 aastat tegelenud Keskkonnaministeeriumis ringmajanduse ja ressursitõhususe teemadega, omades varasemat kogemust ohtlike jäätmete käitluses ja olnud praktikal Euroopa Komisjonis keskkonna peadirektoraadis (ringmajandus). On olnud osaline Euroopa Liidu ja ÜRO keskkonnaassamblee eesistumistes. Tema juhtimisel on loodud ettevõtete ressursitõhususe toetusmeede ning loomisel on uue perioodi meetmed ja ringmajanduse põhimõtteid koondav arengudokument ja tegevuskava.

 

Piia Pääso, Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskuse juhataja

Piia Pääso tegeleb Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuses arendus- ja koostööprojektidega aastast 2011, on nõustanud toidutootjaid tootearenduse ja rakendusuuringute planeerimisel ning rahastusvõimaluste leidmisel.

 

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks