Mis muudab linna elamisväärseks?

Mis muudab linna elamisväärseks?
  • 27. juuni 2017
  • Artikkel,
  • Uudis

Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond esitles linnavisioonide uurimisprojekti esimesi tulemusi.

Eesti Arhitektuurimuuseumis EKA arhitektuuriteaduskonna suuremahulise uurimisprojekti “Lõpetamata linn: Tallinna linnaehituslikud visioonid ja ruumilised stsenaariumid” esimesi tulemusi. “Lõpetamata linna” näol on tegemist kolm aastat kestva uurimistööga Tallinna linnaehituslikust olukorrast ja selle võimalikest tulevikuarengutest. Projekt valmib koostöös Tallinna linnaga ja saab teoks tänu E.L.L. Kinnisvara toetusele, kes panustab projekti kolme aasta jooksul kokku peaaegu pool miljonit eurot.

Sündmusel andis EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan Toomas Tammis ülevaate uurimistöö eesmärkidest ning uurimistöö esimese etapi läbiviijad arhitektid Johan Tali ja Kalle Komissarov tutvustasid äsja valminud trükist, mis võrdleb kuidas tänapäeva linnasid planeeritakse ja näitlikustab erinevaid stsenaariume, mille elluviimine võimaldaks rahvusvahelistel reitinguagentuuridel kuulutada Tallinn maailma elamisväärseimaks linnaks. Uurimistöö juhtgrupi moodustavad EKA arhitektuuri professorid Andres Alver, Andres Ojari, Toomas Tammis ja doktorant Johan Tali.

Üks põhjapanevaid järeldusi – mida erinevate linnade vaatlusest kaasa võtta – oli Johan Tali hinnangul see, et Euroopa linnad on endiselt elujõulised ja relevantsed. “Erisused ilmnevad selles, kuidas seda kasvu suunatakse ja selles erinevate osapoolte vahel kokku lepitakse. Olgugi, et Tallinn on episoodiliselt arenenud, oleme hetkel seisus, kus ühist organiseeritud arengut ei oska tunnetada ja piisavalt täpselt kommenteerida ei linnaarhitekt, linnaplaneerijad ega ka arendajad. Algatatud uurimusprojekti esimene vahekokkuvõte toimib siinkohal rikkalikult näidetega varustatud lähteülesandena nende edaspidiste kokkulepete sõlmimisel,” selgitas Tali.

“Lõpetamata linn” on suuremahuline teadusprojekt, mis keskendub Tallinna linnaehituslike visioonide ja ruumiliste tulevikustsenaariumite uurimisele. Uurimistöö ulatub läbi kuue semestri ning sellesse on kaasatud nii EKA oma õppejõud, teadurid, doktorandid kui väljastpoolt kutsutud spetsialistid, projekti koostööpartneriks on ka Tallinna linn. Iga semestri töö raames valmib ühe konkreetse teemavaldkonna põhjalik analüüs, mille tulemusi tutvustatakse avalikkusele.

Lisainfo: Toomas Tammis, EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan

Tel. +372 552 5996, E-post: toomas.tammis@artun.ee

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks