Metrosert liitus koostöövõrgustikuga Adapter

Metrosert liitus koostöövõrgustikuga Adapter
  • 08. veebruar 2022
  • Artikkel,
  • Uudis

Jaanuaris 2022 liitus Eesti ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustikuga Adapter Eesti metroloogia keskasutus AS Metrosert.

Ettevõte tegeleb mõõtevahendite kalibreerimise ja taatlemise, metroloogia- ja sertifitseerimisalaste täienduskoolituste ning juhtimissüsteemide ja toodete sertifitseerimisega, hoiab ja arendab riigietalone ning on tunnustatud väärismetallide katselabor.

Ühised huvid ja eesmärgid

Esimene teadmine Adapterist jõudis Metroserdini isiklike kontaktide kaudu. „Tõsiasi, et läbisime 2021. aasta suvel teadus- ja arendusasutuste korralise hindamise positiivselt, andis meile ka reaalse võimaluse Adapteri töös kaasa lüüa. Varasemaid kokkupuuteid Adapteriga on olnud mitmeid, välja tasuks tuua kontaktid 2021. aasta Pärnu Juhtimiskonverentsil ja eelmise aasta novembris aset leidnud Adapteri Nutika Neljapäeva raames,“ meenutas AS Metrosert tegevjuht Aigar Vaigu.

Nutika Neljapäeva raames jagati näpunäiteid sertifitseerimisprotsesside üles ehitamisest ja tutvustati laborivõimekusi, mis viimase aasta jooksul Eesti turule on lisandunud. AS Metroserti laborid asuvad nii Tallinnas, Tartus kui Jõhvis.

Kontaktid ja võrgustik on olulised

Aigar Vaigu on kindel, et võrgustikuga liitumine aitab luua kontakte erinevate teadus- ja arendusasutuste vahel. „Esimene ootus on seoses meie asutuse teadus- ja arendusteenuste nähtavusega. AS Metrosert, Eesti metroloogia keskasutusena saab olla ettevõtetele partneriks paljudes mõõtevaldkonda puudutavates küsimustes. Näiteks saame pakkuda ettevõtetele ja asutustele konsultatsiooni ning oleme valmis ellu viima suuremahulisemaid teadus- ja arendusprojekte. Lisaks muudame ettevõtete ja asutuste mõõtmissüsteeme täpsemaks või asjakohasemaks. Samuti aitame kasutusele võtta uusi mõõtevahendeid ja -metoodikaid või arendada mõõtmissüsteeme uutele tehnoloogiatele,“ selgitas Vaigu.

Metrosert toob võrgustikku rahvusvahelist kogemust

Ta näeb, et liitumisel on ka ühiskondlik mõõde ja nii jagatakse meeleldi rahvusvahelisest koostööst saadud kogemusi just Eesti majanduse teaduspõhisemaks muutumisel.

„Oleme Eesti esindajad Euroopa metroloogiainstituutide assotsiatsioonis, mille tulemusena on meil ulatuslik rahvusvahelise teaduskoostöö kogemus. Sellest tulenevat saame rahvusvahelises koostöös omandatud teadmisi edasi anda,“ lisas Vaigu.

Vaigu usub, et koostööst Adapteriga võib välja kasvada ka mõni uus ja põnev teaduskoostöö. Ühtlasi julgustab tegevjuht nii ettevõtteid kui asutusi julgelt Metrosertiga ühendust võtma. Seda enam kui ees on mõni keerukam mõõtmine või kasutusele võetakse uus mõõtmisprotsess. Samuti siis kui metroloogiavaldkonnas on teostamist ootav idee või tõestamata hüpotees. „Sageli on lihtsam protsesse juba algusest peale põhjalikumalt planeerida kui hiljem vale mõõtmise või metoodika tõttu tekkinud probleeme lahendada,“ ütles Metroserti tegevjuht.


Lisainfo

AS Metrosert hoiab ja arendab Eesti metroloogia keskasutusena viit riigietaloni neljas valdkonnas: massis (ühik kilogramm), pikkuses (ühik meeter), temperatuuris (ühik kelvin) ja elektrilistes suurustes (ühikud volt ja oom). Lisaks riigietaloni labori teadus- ja arendusteenustele osutab Metrosert taatlemis-, kalibreerimis-, sertifitseerimis- ja koolitusteenuseid.

Metrosert esindab Eestit Euroopa metroloogiainstituutide assotsiatsioonis EURAMET e.V. ja on Meetrikonventsiooni raames alla kirjutanud kalibreerimis- ja mõõtetulemuste vastastikuse tunnustamise leppele CIPM MRA. Metrosert on Euroopa metroloogiauuringute ja innovatsiooniprogrammi EMPIR asutajaliige.

Ühtlasi on ettevõte Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Kvaliteediühingu liige ning Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

www.metrosert.ee

 

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks