Kutse osalema uuringus: kõrgkoolide ja ettevõtete suhtlus.

Kutse osalema uuringus: kõrgkoolide ja ettevõtete suhtlus.
  • 20. veebruar 2023
  • Uudis

Kuidas kõrgkoolid ja ettevõtted saavad saavad teineteisele kasulikud olla?

Eesti kõrgkoolid osalevad rahvusvahelises haridusinnovatsiooni projektis „Platform for Co-operation Between Schools and Enterprises“, mille eesmärk on läbi digitaalsete lahenduste lihtsustada kõrgkoolide ja ettevõtete igapäevast suhtlust. Rahvusvaheline projekt aitab täpsemalt aru saada ettevõtete ja kõrgkoolide koostöövajadustest ning luua parem kaardistus võimalikest lahendustest. 

Palume teie abi vajaduste kaardistamisel ja täita Nordplus projekti küsimustik ettevõtetele: https://riseba.eu/goto/nordplusee

Küsimustik on anonüümne ja konfidentsiaalne. Tulemusi analüüsitakse rahvusvahelises kõrgkoolide koostöövõrgustikus koostöö edendamiseks ning erinevate arenduskoostöö võimaluste väljatöötamiseks ettevõtetega. 

Palume vastata küsimustikule hiljemalt 27.02.2023 

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks