Joogivee kvaliteedi parandamine

Joogivee kvaliteedi parandamine
  • 19. juuni 2017
  • Artikkel,
  • Koostööprojektid,
  • Uudis

Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) parimaks lõputööks on käesoleval aastal keskkonnatehnoloogia ja –juhtimise eriala üliõpilase Mirle Lembineni uurimus “Joogivee tootmiseks kasutatavate filtermaterjalide võrdlus Viimsi veevärgi näitel”. Töö tulemusena leiti parim lahendus Viimsi elanikke joogivee kvaliteedi parandamiseks.

Töö TTK poolse juhendaja keskkonnatehnika lektori Erki Lemberi sõnul on Viimsi puhul on tegemist regiooniga, mille põhjavesi vajab enamasti enne tarbimist töötlemist liigse raua ja mangaani sisalduse ning radionukliidide tõttu. Üliõpilane uuris pilootseadme abil erinevaid filtermaterjale ja tehnoloogilisi režiime ning lahendusi. Ning  leidis nende parima kombinatsiooni uuritud ühendite eemaldamiseks.

Samuti lisas Lember, et tegemist mahuka analüüsiga, mis tugineb rahvusvahelistel teadusartiklitel ning reaalsetel piloot katsetustel. Samuti, et tulemusi kasutatakse tulevikus Viimsi veevärgi filtrites. Ja nii annab lõputöö panuse, et ka tulevikus oleks viimsilastel kvaliteetne joogivesi.

Ettevõtte poolseks lõputöö juhendajaks on AS Viimsi Vesi veetöötluse juht Nele Nilb.

Lisainfo: www.tktk.ee

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks