Ettevõtja: uus ettevõtlusvärav vähendab barjääri ülikoolide ja ettevõtjate vahel

Ettevõtja: uus ettevõtlusvärav vähendab barjääri ülikoolide ja ettevõtjate vahel
  • 11. oktoober 2016
  • Artikkel,
  • Uudis,
  • Üritused

Eesti suurimale kõrgkoolide ja ettevõtete koostööfestivalile Tartusse kogunes enam kui 600 ettevõtete, avaliku sektori organisatsioonide ja ülikoolide esindajat, et leida koostööpunkte ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks. Aga esimest korda avalikult tutvustatud teaduse ja ettevõtluse koostööväravas ADAPTER nägid ettevõtjad potentsiaali ülikoolide ja ettevõtete vahelise suhtlus- ja koostööbarjääri ületamisel.

Kuue avalik-õigusliku ülikooli korraldatud koostööfestivalil „Õigel ajal õiges kohas!“ osalenud Bestra Engineering AS esindaja Andero Väljaots tõdes, et siiani on ettevõtted tajunud ülikoole pigem kui kättesaamatuid teadusasutusi ehk ettevõtted ei ole piisavalt teadlikud, milliseid koostöövõimalusi ülikoolid pakuvad.

„Tuleviku perspektiivis on ADAPTER ettevõtete jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tagamise osas kindlasti vajalik ettevõtmine. Järgmise sammuna on oluline viia platvormi olemasolu ja võimalused ettevõtjate teadvusesse. Selle platvormi eelis ettevõtjale on kindlasti kompaktsus, et seal on ühes keskkonnas koos kuus ülikooli, kelle poole saab pöörduda sisuliselt ühe päringuga. Siiani on takistuseks olnud ehk see, et tihti ei teagi, kelle ja millise ülikooli poole pöörduda. Kuid see keskkond teeb ettevõtte ja ülikoolide vahelise barjääri tunduvalt väiksemaks.“

Koostööfestivalil esitlesid Tartu ülikooli, Tallinna tehnikaülikooli, Tallinna ülikooli, Eesti maaülikooli, Eesti kunstiakadeemia ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia teadlased esimest korda liftikõnede vormis oma ideid ja koostöökohti, millega ettevõtte või avaliku sektori organisatsiooni konkurentsivõimet tõsta või arengut toetada.

Festivali külastanud Veskimeister OÜ esindaja Andres Hellenurme ettevõte pakub loomakasvatajale loomade söötmisalast koostööd. Ta tuli festivalile, et leida uusi lahendusi oma ettevõtte arendamiseks ja ülikoolidega kontakti saamiseks. Ja kuulatud liftikõnedest leidis ta endale mõtlemisainet ja kõige praktilisemat väärtust kahest ettekandest.

Oma tegevusvaldkonnast lähtuvalt oli tema jaoks väärtuslik info, et Eesti maaülikoolis on loodud piimatootmise majanduslikku olukorda peegeldav töölaud. See annab ülevaate tootmise tulemuslikkusest, lubab võrrelda anonüümselt kolleegide tulemustega ning seeläbi reageerida muudatustele turul.

Teisena tõstis ta esile Tartu ülikooli turunduse õppetooli neuroturunduse teenuse, kus kasutatava pilgujälgija ja emotsioonimõõtja abil saab luua turundusmaterjale, mis on klientide jaoks atraktiivsemad ja märgatavamad.

6. oktoobril 2016 Eesti rahva muuseumis toimunud koostööfestivali korraldasid Tartu ülikool, Tallinna tehnikaülikool, Tallinna ülikool, Eesti maaülikool, Eesti kunstiakadeemia ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia. 

Vaata koostööfestivali salvestust, sh kõiki liftikõnesid UTTVst

http://www.ajakiri.ut.ee

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks