Jahumardika vastsetest jahu vikerforellile

Jahumardika vastsetest jahu vikerforellile
  • 10. juuli 2017
  • Artikkel,
  • Uudis
- Autor/allikas: Sanja565658/Wikimedia Commons -

Maailma kalavarude vähenemise tagajärjel on kalapüügimaht alates 1980. aastast olnud stabiilne. Jätkuva toidukala kasvava nõudluse rahuldamiseks on hakatud üha enam kalu kasvatama ning vesiviljeluse jõulise arengu tagajärjel on nõudlus kalajahu- ja õli järele suur.

Uurimustöö eesmärgiks oli hinnata jahumardika (Tenebrio molitor) vastsete baasil valmistatud sööda sobivust alternatiivse proteiiniallikana vikerforelli maimude söötmisel. Töö esimeses etapis koguti Eesti vikerforelli kasvatajatelt erinevate vikerforelli söötade söödaproovid ning võrreldi nende söötade keemilist koostist tootjapoolt väljastatud andmetega. Jahumardika vastsetest valmistatud pastadest määrati aminohappeline koostis.

Magistritöö peamises etapis viidi Eesti Maaülikooli vesiviljeluse osakonna retsirkulatsioonisüsteemis läbi söötmiskatse selgitamaks jahumardikate baasil valmistatud sööda sobivust vikerforelli maimude söötmisel. Kalakasvandustest kogutud söödaproovide analüüsi tulemus näitas, et toitainete sisaldused on, valdavalt pisut suuremad kui tooteetiketil märgitud. Jahumardika vastsete pasta aminohapete sisaldus on sarnane kirjanduses toodud andmetele ning märg pasta sarnaneb balti kilu aminohappelise koostisega, kuigi lüsiini ja metioniini sisaldused olid väiksemad. Katses kahe söödaga – kontrollsööt (B1 grupp) ning jahumardika vastsetest valmistatud sööt (B2 grupp) leiti, et B1 rühma kalade keskmine kehamass oli katse lõpus statistiliselt oluliselt (p=0,007) suurem, kui B2 rühma kalade kehamass – massid vastavalt 19,39 g ja 16,21 g. Jahumardika vastsete söötmisvõimaluste selgitamiseks tuleks edasistes uuringutes keskenduda kalajahu osalisele asendamisele jahumardika vastsetega lõheliste söötades. Lisaks vajab selgitamist selle söötmise mõju kalade kasvukiirusele, ellujäävusele, filee kvaliteedile ning koostisele.

Autor:

Erik Ahlberg, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Lisainfo:http://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/3297

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks