Euroopa matemaatilise modelleerimise spetsialistid kogunevad ajurünnakuks

Euroopa matemaatilise modelleerimise spetsialistid kogunevad ajurünnakuks
  • 01. juuni 2018
  • Artikkel,
  • Uudis,
  • Üritused

4.-8. veebruarini 2019  toimub Eestis European Study Group with Industry (ESGI).

ESGI on rahvusvaheline projekt, mille raames Euroopa matemaatilise modelleerimise spetsialistid kogunevad nädalaseks ajurünnakuks mõnda EL riiki ja lahendavad sealsete ettevõtete reaalseid ülesandeid matemaatilise modelleerimise vahendeid kasutades.

ESGI Eesti korraldajad kutsuvad Eesti ettevõtjaid esitama ESGI-le lahendamiseks oma ülesandeid.

Varasemad ESGI ülesanded on leitavad: http://www.maths-in-industry.org/past/ .

Info seniste ESGI ürituste kohta: https://ecmiindmath.org/study-groups/

Eestisse kutsutakse 10-20 matemaatilise modelleerimise eksperti , kelleks on  ülikoolide teadlased ja doktoriõppe tudengid. Eksperdid valitakse vastavalt välja sõelutud ülesannete spetsiifikale. ESGI töötab järgmiselt: esmaspäeva hommikul esitlevad ettevõtete esindajad oma probleeme.  Nädala jooksul töötavad ekspertide rühmad probleemide kallal oma infot, meetodeid ja tarkvara kasutades. Reedel esitlevad grupid töö tulemusi ettevõtjatele ning teistele ekspertidele, kes kuulavad ja hindavad gruppide tulemusi. Järgneva kolme kuu jooksul saavad ettevõtted lõppraporti. ESGI töökeeleks inglise keel.

Ettevõtete ülesannete esialgsed kirjeldused on oodatud  vabas vormis kas eesti või inglise keeles. Need vaadatakse läbi vastavalt laekumise järjekorrale ja valiku ESGI-l lahendamiseks teevad korraldajad. Eelkonsultatsioonid ülesande sobivuse hindamiseks ja viimistlemiseks on  tasuta.

Osalemise soovist palume teada anda hiljemalt 20. juuniks 2018. Ülesannete arv on piiratud.

Osalustasu ühe ülesande esitlemise kohta on 1500 eurot (käibemaksu ei lisandu). Osalustasudest kaetakse kulud, mis on seotud ekspertide Tartus viibimise, toitlustamise, asjaajamise ja ülesannete ettevalmistamisega. Välisekspertide majutus- ja reisikulud Eestisse kaetakse Euroopa Liidu vahenditest.

Korraldajad: Eesti Tööstusmatemaatika Keskus Ksii (ETMK ?), https://www.facebook.com/ksii11/; Tartu Ülikool;  The European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI), https://ecmiindmath.org/; COST Action TD1409 Mathematics for industry network (MI-NET), https://mi-network.org/ .

 

Lisainfo ja kandideerimine:

Peep Miidla

ESGI Eesti korraldajate esindaja

peep.miidla@ut.ee, +372 737 5492, + 372 510 7337

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks