Arheoloogiliste leidude konserveerimine

University of Tartu

University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of History and Archaeology

  • With whom can we communicate further?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Service description

TÜ arheoloogia laboris konserveeritakse anorgaanilisest ja orgaanilisest materjalist arheoloogilisi esemeid. Tööde lõplik hind kujuneb kokkuleppel kliendiga ja läbiviidud tööde kohta valmib konserveerimisaruanne.

Erinevate materjalide konserveerimisel tuleb vastavalt vajadusele kasutada ka seadmeid–vaakumlauda, külmkuivatit, kilepakendamise seadet, röntgenaparaati ning objekti uuringuteks mikroskoope ja XRF-i.

Area of experise
History and archaelogy See all
Biotechnology See all
Earth sciences See all
Economics See all
Physics, chemistry and materials science See all
Philosophy See all
Veterinary medicine See all
Adapter has besides this 19 organizations and 822 services
Show similar services

Related services

Not quite what you're looking for?

Send a request