Efektiivse IO strateegia loomine startupile

Efektiivse IO strateegia loomine startupile
 • 04. oktoober 2017
 • Artikkel,
 • Uudis

Millega riskib tech startup, kellel ei ole intellektuaalomandi strateegiat? Kuidas selline strateegia luua ja mida sellega peale hakata? Vaatame seda olulist teemat algatuseks intellektuaalomandi kaitse poole pealt.

Nõu startupile – efektiivse IO strateegia loomine

Me elame ajastul, mil erinevad tehnoloogilised lahendused on lahendamatuks osaks meie igapäevastes tegevustes. Maailmakorralduse alustalasid raputada püüdvaid uusi tehnoloogiad loovaid ettevõtteid sünnib üha kasvavas temos järjest juurde ning nende jaoks on üha olulisem oma raske tööga saavutatud eeliste hoidmine ning konkurentsist eespool püsimine. Üheks võimsamaks tööriistaks selleks on intellektuaalse omandiga ettevõtetele antavad õigused ja võimalused.

Intellektuaalne omand (IO) on ettevõtete jaoks oluline vara. Selle käsitlemine võib ettevõtete vahel paljus erineda, alates aastas sadade kulukate patentide taotlemisest suurte ettevõtete poolt kuni tehnoloogiate litsentsimise või iduettevõtete portfellide omandamiseni konglomeraatide poolt. Sidusa IO strateegia olemasolusse peaks seega suhtuma sama tõsiselt kui igasse teise äristrateegia osasse.

– Sidusa IO strateegia olemasolusse peaks suhtuma sama tõsiselt kui igasse teise äristrateegia osasse –

Startupi ja juba tegutseva rahvusvahelise ettevõtte eesmärgid on loomulikult erinevad. Tüüpiline startup muretseb pigem eelarves püsimise, kiire innovatsiooni ning kliendibaasi kasvatamise pärast. Intellektuaalne omand, mis defineerib ettevõtte ja selle tegevuse alused, on oluline, aga efektiivne IO strateegia on mõneti isegi tähtsam. Efektiivne IO strateegia toetab ärilisi eesmärke ja aitab startupil kasvada ning turul oluliseks mängijaks muutuda.

Miks on IO strateegia tähtis?

Investorid

Korralik patendiportfell on investorite jaoks hea märk, et ettevõte on investeerimist väärt.

Üks USPTO uuring leidis järgnevat:

 • Heakskiidetud patentidega ettevõtted leiavad palju tõenäolisemalt riskikapitali abil vajalikku tuge
 • Patendid suurendavad  võimalust, et startup jõuab aktsiaturule, enam kui kaks korda
 • Ettevõtted, kes on saanud kätte oma esimese kinnitatud patendi, jätkavad innovaatilisel lainel ning saavad hiljem veel patente, mis on oma ettevõtte mõistes kõrgema kvaliteediga. 1

– Patendid suurendavad enam kui kahekordselt võimalust, et startup jõuab aktsiaturule. –

 1. aasta MINES ParisTech uuringu järgi on patenti omavad startupid 10 aasta jooksul 2,5 kuni 3,6 korda tõenäolisemalt edukad kui need, kellel pole patente.2

Omandamised ja litsentsimised

Tugeva patendiportfelli olemasolu annab võimaluse oma tehnoloogiat teistele ettevõtetele müüa või litsentsida. Paljud suured ettevõtted on oma tehnoloogiaalased uurimis- ja arendustööd peatanud ja otsivad hoopis võimalusi teistelt ettevõtetelt tehnoloogiate litsentside ostmiseks või nende patendiportfelli omandamiseks.

– Tugev patendiportfell avab võimalusi ettevõtete ostmiseks/liitumiseks ning võib pakkuda lisasissetulekuid. –

Google ei taotlenud oma algusaegadel eriti palju patente, aga peale seda, kui konkurendid seda tegema hakkasid, mõistsid nad, et vajavad võitluseks tugevat portfelli. Google 2014. aastal tõstis oluliselt oma patendiportfelli väärtust, omandades 3.2 miljardi dollari eest Nest Labs-i. Sel ajal oli Nest Labs-il kaks hitt-toodet – Nest Learning Thermostat ja Nest Protect suitsuandur. Omandamisest saadik on Nesti aastane tulu olnud 300 miljonit dollarit.

Konkurendid

Tugeva portfelli omamine aitab konkurentidest eristuda. Selle abil on võimalik hoida juhtivat positsiooni ning säilitada monopol ilma konkurentide imiteerimisohu pärast muretsemata.

– Kasuta patente, et oma ettevõtet rivaalide eest kaitsta –

Seda demonstreeris taaskord Nest Labs oma targa termostaadiga – nende toodet tabasid Honeywell-i kaebused patendi rikkumise kohta. Nest oli aga valmis ja oli oma toodete patentimisega juba alustanud, olles seega Honeywell-i eest kaitstud.

Isegi patenditaotluse olemasolu võetakse väärtusliku varana ning ettevõtte kordaminekuna. See näitab, et tehnoloogia on kõrgekvaliteediline ja tekitab tarbijas soovi seda osta.

Millised intellektuaalse omandi kaitse vormid on olemas?

Kui oled selgeks teinud, millised immateriaalse vara komponendid sul olemas on, keskendu nendele õiget tüüpi kaitse leidmisele. Erinevat tüüpi intellektuaalsed omandid on tähtsad mitmesuguste äriaspektide suhtes ning nende kaitsmiseks on olemas peamised neli tüüpi intellektuaalse omandi kaitsmise vahendeid:

 1. Leiutised
  Neile antavat kaitset on kahte tüüpi: patendid , mis jagunevad veel omakorda erinevate rakenduste järgi, ning kasulikud mudelid. Patendid ja kasulikud mudeli erinevad strateegilises mõttes peamiselt kaitse tugevuse, aga ka kulukuse osas.
 2. Kaubamärgid
  Kaubamärke kasutatakse brändi identiteedi kaitsmiseks, et takistada imiteerijaid teie ettevõtte nime all esinemast. Neid kasutatakse tavaliselt ettevõtte nime või toote kaitseks, näiteks Dyson või Dyson Supersonic.
 3. Autoriõigus
  Autoriõigust kasutatakse muusika, kirjanduse, lavakunsti ja kunstiliste tööde, näiteks laulude ja filmide kaitseks. Ettevõtte loodava väljundi osas võib see puudutada brožüüre, reklaammaterjale, fotosid, arvutiprogramme ja reklaamides kasutatavat muusikat.

[Märkus: arvutiprogrammid on Euroopas üldjuhul käsitletavad teostena ja seega, reeglina, ei ole leiutisena kaitstavad.]

 1. Ärisaladused
  Ärisaladused kehtivad igas seadusandluses määramatu aja, aga nad on vääruslikud ainult siis, kui neid saladusena ka Hea näide on Coca-Cola salajane retsept, mis on 125 aastat ärisaladusena püsinud. Paljud ettevõtted valivad patendi asemel ärisaladuse hoidmise. USA-s on võimalik ärisaladus hiljem patenteerida, kui patendi jaoks esialgu veel valmis ei olda.

Kus patenti taotleda?

Patendiõigus erineb riigiti – pole patenti, mis haaraks kõiki riike ja patent kehtib ainult maal, kus ta on taotletud. Näiteks Eestis väljastatud patent kehtib ainult siin, USA-s väljastatud patent ainult USA-s ja nii edasi.

Kuigi oma intellektuaalse omandiga seotud õiguste tagamine on oluline, pole alati mõistlik patenti taotleda kõikjal, kus sinu ettevõte tegutseb. Mõtle strateegiliselt, kuhu patent sisse anda; kaalu, kas sul on selles riigis konkurente. Puuduva konkurentsiga riigis patendi taotlemine võib olla aja ja raha raiskamine.

Patendikaitse on selleks, et piirata konkurentide võimalusi sinu tehnoloogia tootmiseks ja müümiseks. Kui sul pole mõnes riigis konkurente, pole sul sellel turul ka ohtu. Sarnase tehnoloogiaga konkurentide olemasolu puhul kaitseb patent su vara, aitab konkurentidest eristuda ning muudab ettevõtte potentsiaalsete investorite või ostjate jaoks väärtuslikumaks.

 – Mõtle strateegiliselt, milliste turgude jaoks patenti taotled ja kas sul on seal konkurente. –

Millal patenti taotleda?

Nii kiiresti kui võimalik. Üle kogu maailma kehtib peamiselt esimesena taotleja mitte esimesena leiutaja süsteem. See tähendab, et õigus ükskõik millise leiutise patendile antakse inimesele, kes seda esimesena taotleb, vaatamata sellele, kes mõtte peale esimesena tuli.

Kokkuvõte

 • Mõtle, millist tüüpi intellektuaalse omandi õigused on sinu ettevõtte jaoks õiged
 • Taotle patenti pigem varem kui hiljem
 • Hea patendiportfell meelitab ligi ostjaid ning investoreid.

Kui tahaksid selle teema kohta rohkem teada, võta ADAPTERiga ühendust!

Parimat!

Siim Kinnas

ADAPTERi projektijuht

Artikkel tõlgitud ja refereeritud ühtesid parimaid intellektuaalomandi halduse tööriistu loova ettevõtte PatSnap blogist. Loe originaal-artiklit siit: https://blog.patsnap.com/startup-advice-creating-an-effective-ip-strategy

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks