EIT KIC-ide võimalusi tutvustav veebiseminar

Eesti Teadusagentuur koostöös partneritega korraldab 17. jaanuaril kell 1012 Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) innovatsioonikogukondade (KIC-de) võimalusi ja taotlusvoore tutvustava veebiseminari. Samuti antakse ülevaade, millega tegelevad KIC-idega seotud Eestis asetsevad RIS HUB-id.

Seminari sihtrühmaks on idu- ja võrsettevõtted, väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d), ülikoolid, teaduskeskused, tudengid.

Veebiseminar on eestikeelne ja toimub Teamsis. Palume registreeruda hiljemalt 16. jaanuaril alloleval vormil.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on Euroopa Liidu ainulaadne asutus, mis soodustab innovatsiooni kogu Euroopas, lõimides ettevõtlust, haridust ja teadust ülemaailmsetele probleemidele lahenduste leidmiseks. Instituut on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ osa. EIT toetab pikaajalisi partnerlusi, üleeuroopalisi innovatsioonikogukondasid (KIC-id), mis hõlmavad endas valdavalt teadus- ja kõrgharidusasutusi ning ettevõtteid, lisaks muid sidusrühmi. Erinevad KIC-id tegelevad lahenduste otsimisega konkreetsele probleemile nagu kliimamuutused, kestlik energia, tooraine nappus, tervislikud eluviisid ja toit jmt. KIC-id toetavad uute ettevõtete tekkimist, uute toodete ja teenuste arendamist, uue ettevõtjate põlvkonna kujunemist – tudengite ettevõtlikkust uudsete õppekavade loomise jm tegevuste kaudu. 2022. aastal tegutseb üheksa valdkondlikku KIC-i. Eestis tegutsevad valdkondlike KIC-ide RIS HUB-id, mille eesmärk on mh parandada Eesti organisatsioonide esindatust KIC-ides. Täpsema info ja kontaktid leiab siit.
Loe “Euroopa horisondi” Euroopa innovatsioonimaastiku toetamise meetmetest siit.

Registreeru siin

Cookie settings