Ülikoolid arendavad uudset ettevõtlusplatvormi

Kuus avalik-õiguslikku ülikooli allkirjastasid 6. aprillil 2016 Tallinnas koostöölepingu ühise ettevõtlusplatvormi ADAPTER arendamiseks, millega pakutakse ettevõtetele kiiret ja toimivat koostööd kõikide Eesti kõrgkoolidega.

Ettevõtja edu peitub koostöös teadusasutustega, sest Eesti majanduse edu pandiks on teadusmahukas ettevõtlus. „Ka peaminister Taavi Rõivas rõhutas möödunud nädalal TTÜs toimunud ettevõtete pidulikul vastuvõtul just nimelt teaduse ja ettevõtluse koostöö olulisust Eesti majanduse tootlikkuse tõstmisel,” sõnas TTÜ innovatsiooni ja ettevõtlussuhete prorektor Tea Varrak.

„Ettevõtjad on paljudel kokkusaamistel teada andnud, et kuigi erinevate ülikoolide kodulehtedelt võib kontakte koostöö käivitamiseks leida, oleks ühise kontaktpunkti loomine suur samm edasi – selle ettevõtjate soovi nüüd täidame ning loodetavasti pikaks ajaks ja lõplikult,“ täiendas Tartu ülikooli arendusprorektor Erik Puura.

Baltimaades ainulaadne ettevõtlusplatvorm ADAPTER viibki kokku ettevõtjate vajadused ning ülikoolide arenduspotentsiaali, et tõsta Eesti ettevõtete konkurentsivõimet maailmas. Loodav lahendus koondab ühte kõrgkoolide pakutavad teenused, teadus- ja arenduskoostöö ning tootearenduse ja täiendkoolituse võimalused. See loob ka kontaktpunkti, et viia kokku ettevõtjate vajadusi kõikide ülikoolide kompetentside ja tehnoloogia võimalustega.

Samuti korraldavad ADAPTERi partnerid ühisüritusi, sealhulgas iga-aastast koostööfestivali „Õigel ajal õiges kohas“, kus möödunud aastal osales ligi 500 inimest, neist 170 tippteadlast ja palju ettevõtjaid.

Koostööleppe allkirjastasid Tartu ülikooli arendusprorektor Erik Puura, Tallinna tehnikaülikooli innovatsiooni ja ettevõtlussuhete prorektor Tea Varrak, Tallinna ülikooli arendusprorektor Eve Eisenschmidt, Eesti maaülikooli teadusprorektor Ülle Jaakma, Eesti kunstiakadeemia teadusprorektor Epp Lankots ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas.

Lisainfo
Erik Puura, TÜ arendusprorektor
737 4802, 506 9882
erik.puura@ut.ee

Cookie settings