Allkirjastati ühiskondlik kokkulepe teaduse ja innovatsiooni arendamiseks

Allkirjastati ühiskondlik kokkulepe teaduse ja innovatsiooni arendamiseks
  • 27. detsember 2018
  • Artikkel,
  • Uudis
- President andis allkirjastatud teadusleppe üle haridus-ja teadusminister Mailis Repsile. Autor/ allikas: Siim Lõvi / ERR -

Eesti erakondade esimehed ning teadusasutuste, teadlaste ja suurimate ettevõtlusorganisatsioonide esindajad allkirjastasid teadusleppe, millega tõstetakse teadus- ja arendustegevuse riiklik rahastamine 1 protsendini sisemajanduse kogutoodangust.

“See on suur sündmus, et kauaoodatud ühiskondlik lepe on sündinud. See on unikaalne pakt, mille aluseks on oluliste osapoolte ühiste väärtuste ja eesmärkide tunnistamine. See on hea sõnum nii teadlastele kui ettevõtjatele. Sümboolne on, et aasta pärast Tallinna üleskutse koostamist Eesti eesistumise ajal, on Eesti käitunud ise nii, nagu ta soovitas kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele ning saavutanud kõikide TAI süsteemis osalejate ühise kokkuleppe,” sõnas Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Eesti teaduslepe täistekst

Ühiskondlik kokkulepe Eesti teaduse ja innovatsiooni arengu kindlustamiseks

Jagades ühist veendumust, et teadus, arendustegevus ja innovatsioon on Eesti inimeste heaolu ja ühiskonna kestlikkuse jaoks strateegiliselt määrava tähtsusega, kinnitavad käesoleva kokkuleppe osapooled vajadust kindlustada strateegias „Teadmistepõhine Eesti 2014–2020” kokku lepitud eesmärkide täitmine ning kohustuvad pühenduma nende eesmärkide saavutamisele. Selleks lepitakse kokku alljärgnevas:

  1. Alla kirjutanud erakonnad, keda esindavad nende esimehed, toetavad teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni avaliku sektori rahastamise tõstmist 1%-ini sisemajanduse koguproduktis ning edasist hoidmist vähemalt samal tasemel. Selleks lepitakse kokku, et 2019. aastal nähakse riigieelarve strateegias ette sihttasemeni jõudmine kolme aasta jooksul võrdsete summade lisandumisega;
  2. Eesti teadusasutused, keda esindab avalik-õiguslike ülikoolide Rektorite Nõukogu juhatuse esimees, kinnitavad, et teadusasutused tagavad kõrgetasemelise teaduse ning teaduse ja ettevõtluse koostöö läbiviimiseks ning täiendavaks motiveerimiseks vajaliku institutsionaalse korralduse;
  3. Eesti teadlased, keda esindavad Eesti Teaduste Akadeemia president ning Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president, kinnitavad, et Eesti teadlased annavad oma parima selleks, et nende käsutusse antud ressursse kasutatakse teadus- ja arendustööks viisil, mis tagab tasakaalu alus- ning rakendusteaduse vahel eelisarendades Eesti majanduse ja ühiskonna arengule suunatud valdkondi;
  4. Eesti suurimad ettevõtlusorganisatsioonid, keda esindavad Eesti Kaubandus- Tööstuskoja juhatuse esimees ning Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja, kinnitavad oma valmisolekut aidata kaasa Eesti majanduse innovaatilisemaks muutmisele ja otsida võimalusi ettevõtjate suuremaks koostööks Eesti teadlaste ja teadusasutustega.

Tallinn, 19. detsember 2018

Eesti Keskerakonna esimees Jüri Ratas

Eesti Reformierakonna esimees Kaja Kallas

Eesti Vabaerakonna  esimees Kaul Nurm

Elurikkuse Erakonna volitatud esindaja Mihkel Kangur

Erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas

Erakonna Eestimaa Rohelised esimees Züleyxa Izmailova 

Erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski

Rektorite Nõukogu juhatuse esimees Mait Klaassen

Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president Els Heinsalu

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks