Adapteri pilguheit tehtud töödele

Adapteri pilguheit tehtud töödele
  • 04. jaanuar 2021
  • Artikkel,
  • Koostööprojektid,
  • Uudis
- classic scene of a highway in rural area -

Aasta lõpus ja uue aasta alguses tehakse ikka kokkuvõtteid möödunust ning plaane uueks aastaks. Adapteri päringute arv

On üsna selge, et COVID-19 puhangut ei osatud keegi ette näha, kuid õnneks ei katkenud ettevõtjate ja teadlaste koostöö teadus- ja arendustegevuste osas. Adapteri päringute arv

Adapteri keskkonda tehtud päringute arv pole selle aastaga kahanenud. Vastupidi, nii mõnegi tööstussektori päringute arv kasvas. Näiteks toiduainetööstuse kohta tulnud sooviavaldused suurenesid. On selleks põhjuseks eelmisel aastal edukalt toimunud koostööfestival „Kõik söögiks!“ või nutikate lahenduste vajadus koroonakriisis ellujäämiseks, seda teavad täpsemalt asjaosalised ise. Ühel meelel ollakse aga selles, et toiduainetööstus muudab tooteid teadusega tervisele kasulikumaks ning toiduainete rikastamine tervisele kasulike komponentidega on kasvav trend.

Innovatsiooni- ja arendusosakute toetus arendustes

Tartu kui Tallinna ülikool said läbi adapter.ee keskkonna mõlemad ligi 100 päringut. „Mõnest päringust on kujunenud huvitav koostööprojekt või uudne teenus-toode ettevõtte jaoks. Tavapäraselt kaasab ettevõte EASi innovatsiooni- või arendusosakut ettevõtte toote või teenuse arendamiseks,“ selgitab Tallinna Ülikooli Adapteri projektijuht Ingrid Hindrikson. Näiteks koostatakse ülikoolis projekti puulehtedest lauanõude prototüüpimise kohta WOOGS OÜle. Sama ettevõtte jaoks tehakse Tartu Ülikooliga koostöös veel laste arengut toetavat tegevuslauda. Haridusvaldkondadest on huvitavaks ettevõtmiseks kujunenud Net Groupi OÜ arendus õppehaldussüsteemide loomiseks koolidele. Jätkuprojektina tehakse aga Elektrimasinad OÜle hooldusprogrammi edasiarendust ettevõtte seadmepargile. Ilutoodete puhul võiks esile tõsta käteseebi retseptilahendust Maipõrnikas OÜle ja Xarus Cosmetics OÜ tarbeks valmistustakse jätkuprojekti, sest esimene toode näokreemi näol (kastooreumi sisaldava kreemi retseptiarendus) õnnestus igati.

EAS-i innovatsiooni- ja arendusosakute toetuse tähtsust toob esile ka Tartu Ülikooli ettevõtlussuhete spetsialist Laura Tillo. „Mõnest päringust kasvas välja projekt ja mõned küsimused said lahendatud konsultatsioonide abil. Projektide jaoks kasutasid ettevõtted EAS-i innovatsiooni- ja arendusosakute toetusi.“ Ühe suure koostööprojektina saab välja tuua jaanuaris algavat Riigiressursside Keskuse Nutika projekti, kus koostööd teevad TÜ ja TalTech.

„Hetkel on käimas projekt koos Tagurpidi majaga teemal maavärina simulaatori tuba, kus TÜ teadlased aitavad leida insenertehnilisi lahendusi toa elementide jaoks. Sel aastal alustasime ka „Teadus ja Tegu“ projektiga tõenduspõhiste farmatseutiliste preparaatide arendamiseks kodumaisest ternespiimapulbris.“

Lisaks tegi ülikool eelkatseid akne profülaktilise kosmeetikatoote valmistamise projekti jaoks.

TÜs on väga lai valik teemasid ning palju erialaseid spetsialiste. Neli peamist valdkonda on humanitaarteadused ja kunstid, sotsiaalteadused, meditsiiniteadused ning loodus- ja täppisteadused. „Seega kõik küsimused on oodatud alustades semiootika, majanduse ja logopeediaga ning lõpetades farmaatsia, mikrobioloogia, statistika või observatooriumiga,“ selgitas Tillo.

Puidust lauamängust lennunduse digitaliseerimiseni Adapteri päringute arv

Eesti Kunstiakadeemia sai tänu Adapterile kaks huvitavat koostööprojekti. Kidsmed OÜga koos töötati välja lastele mõeldud inhalaator ja hetkel töös olev projekt Spin Invest OÜga, kus tööstustoote disain teeb tootearendust MyGames`i „Tennis court in the box”le.

Ingela Heinaste, kes EKAs hoiab Adapteri asjadel kätt pulsil, tuletab meelde, et nende arendusalane koostöötegevus ja teenused põhinevad teadustööl ning rakenduslikel sihtuuringutel, kasutades uusimaid valdkondlikke teadmisi ja arenguid.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTERi toredamaks kogemuslooks on ainulaadne ja põnev puidust lauamäng, mis on loodud graafilise disaini eriala lõputöö raames.

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK) on kaasaegsetele analüütika meetoditele ning süsteemide- ja sünteetilise bioloogia põhimõtetele toetuv uurimis- ja arendusasutus ning sellel aastal laekus neile kolm Adapteri päringut. „Väga tihti pöördutakse küsimusega, kas saame pakkuda keemilisi või mikrobioloogilisi analüüse või kestvuskatseid. Väiketootjate huvi on testida või arendada oma tooteid TFTAKi pilootseadmetega. Järjest enam uuritakse meilt taimsete liha- ja piimaalternatiivide arendusvõimaluste kohta. Kuna oleme mitmete arendusprojektidega juba seotud, siis omakorda suuname huvilisi Adapteri keskkonda, mille kaudu on leitud koostööpartner teistest Eesti teadusasutustest,“ täpsustas TFTAKi adapter.ee projektijuht Ene Viiar.

Adapteri uuema liikme, Eesti Lennuakadeemia, poole on pöördutud ikka lennundusalaste küsimustega (piloodikoolituse arendamine, mehitamata õhusõidukite valdkond ning lennunduse digitaliseerimine).  „Aasta 2020 on olnud lennuakadeemiale Adapteri avastamise ja kompamise aasta. Oleme alustanud Adapteri formaadist lähtuvalt välja töötama haridus- ja arendusteenuseid,“ märgib akadeemia Adapteri projektijuht Maiken Kull. Lisades, et uueks aastaks soovib ELA palju päringuid ja nende salasoov on, et ka lennundussektori ettevõtted Adapter’i avastaksid.

Kogu Adapteri võrgustik soovib aga uueks aastaks jätkuvat laienevat võrgustikku ja eduka koostöö edendamist ettevõtjate ning teadus-ja arendusasutuste vahel.


2020.aastal liitusid Adapter võrgustikuga Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor ja Eesti Lennuakadeemia.
Adapteris on nüüd 15 erinevat ülikooli, kõrgkooli, kompetentsi- ja arenduskeskust. Adapteri juhtpartneriteks on Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool.

 

Kaja Liivak, Adapteri kaasautor

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks