ADAPTERi kordusseminar Kuidas liikuda Tööstus 4.0 suunas?

ADAPTERi kordusseminar Kuidas liikuda Tööstus 4.0 suunas?
  • 08. mai 2018
  • Uudis,
  • Üritused

Kuna aprillis Tallinnas toimunud seminar osutus väga populaarseks ning palju uuriti, kas taoline üritus saab millalgi toimuma ka Lõuna-Eestis, kutsub Eesti teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustik ADAPTER tööstusettevõtete esindajaid seekord seminarile Tartus, kus näidatakse, kuidas sünnib Tööstus 4.0 ehk kuidas süsteemide seotus, suurandmed ja nende nutikas ära kasutamine aitavad viia ettevõtteid arenguredeli uuele astmele.

Seminaril saab teada:

  • Kuidas neljandast tööstusrevolutsioonist võitjana välja tulla?
  • Mis võiks olla ettevõtte esimesed sammud Tööstus 4.0 suunas liikumiseks?
  • Millised on vastavad arendusvõimalused Eesti ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste seas?

Neile ja muudele küsimustele vastavad Eesti teadus- ja arendusasutuste eksperdid, kes esitlevad erinevaid tehnoloogilisi lahendusi tööstuse uuele tasemele viimiseks. Samuti on võimalik kohapeal nii esinejate kui teiste seminaril osalejatega võrgustuda ja kontakte vahetada.

Esinejad ja teemad

Kristjan Eljand, STACC: Kuidas panna andmed ettevõtte kasuks tööle?

Selgitame välja, kuivõrd kvaliteetsed ja informatiivsed on teie ettevõttes tekkivad andmed ning kuidas nende peal rakendada masinõpet, et efektiivistada erinevaid äriprotsesse.

Ingrid Joost, Tallinna Tehnikaülikool/ Tallinna Tehnikakõrgkool: Kuidas alustada tööstuse digitaliseerimisega?

Tutvustame, mida tähendab tööstuse digitaliseerimine, millist sisendit see nõuab ning millised sammud ja mis järjekorras tuleb selles protsessis läbida.

Tõnu Leemet, Eesti Maaülikool: Digitaalne tootmine

Tutvustame Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis pakutavaid teenuseid tootmisettevõtetele. Fookuses on projekteerimine, prototüüpide valmistamine, kvaliteedikontroll ja pöördprojekteerimine.

Anne Jääger, Tartu Ülikool: DIHTartu – Eesti tööstuse digitaliseerimist toetav digiinnovatsioonikeskus

Näitame, kuidas TÜ arvutiteaduse instituut kaardistab osana arendatavast EL digiinnovatsioonikeskuste võrgustikust Eesti ettevõtete vajadusi nende tegevuste digitaliseerimisel ja ehitab üles vastavaid tugiteenuseid ja koostöövõrgustikku.

Kadri-Liis Kusmin, Tallinna Ülikool: Inimkapital 4.0

Tööstus 4.0 ja digitaliseerimise keskseks inimfaktorit puudutavaks küsimuseks on üha kiiremini muutuvad nõuded töötajate pädevustele. Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituut arendab ühtset pädevusplatvormi, et edendada haridusasutuste ja ettevõtete ning eelkõige tööjõu enda pädevustealast koostööd.

Kristo Vaher, Tallinna Tehnikakõrgkool: 4.0 masin- ja robotsüsteemi ehitamine praktikas

Räägime Tallinna Tehnikakõrgkoolis loodavast Tööstus 4.0 õppelaborist, kus ehitame autonoomselt töötavat tootmissüsteemi, mis sisaldab enamikke 4.0 teemakohaseid elemente. Laboris käsitletavateks teemadeks on: 3D printimine, liikurrobot, koostöörobot, automaatne intralogistika, MES, ERP, RFID tehnoloogia, ESL tehnoloogia.

Anneli Saaroja, ADAPTER: Koostöövõrgustiku ADAPTER tutvustus

Näitame, kuidas ühe kontaktpunkti kaudu saab ettevõte juurdepääsu enam kui 3500 teadlase ja inseneri teadmistele ja oskustele.

Seminari toimumisaeg ja -koht:

Aeg: 30. mai kell 10:00-13:00

Koht: SPARK Demokeskus, Narva mnt 3, Tartu (1.korrus)

Lisainformatsioon: Annet Muru, annet.muru@stacc.ee, +372 5323 5266

Seminarist osavõtt on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!

Teadlaste oskusteave Sinu äri edendamiseks