fbpx

ADAPTER
Ühendab ettevõtjaid teadlastega

ADAPTER aitab nüüd leida NUTIKAS meetme teaduspartnereid

11. november 2016

logo

ut160602sk003Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute (NUTIKAS) toetuse eesmärk on aidata kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd.

Meetme raames sobivad ettevõtetele teaduspartneriteks, rakendusuuringuid ja tootearendusprojekte läbi viima, avalikud teadus- ja arendusasutused, näiteks ülikoolid.

ADAPTER annab sulle hea võimaluse leida sobiv partner oma projektile või küsida võrdlevad hinnapakkumised korraga kõigilt ADAPTERis osalevatelt Eesti ülikoolidelt korraga. Sisesta oma päring ADAPTERisse, lisa juurde märksõna NUTIKAS ning anname sulle vähemalt 3 vastust 5 tööpäeva jooksul.

Loe NUTIKAS meetme kohta lähemalt siit: http://adm.archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/.

Cookie settings